RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: janco.JPG

Vyhlásenie prezidenta SLÚŠ k recentnému vývoju v zdravotníctve

Video: 1. Vyhlásenie SLÚŠ k platbám po ordinačných hodinách. 2. Vyhlásenie SLÚŠ k zámeru VšZP, navýšiť financie na CT a MR vyšetrenia
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

Vyhlásenie SLÚŠ k zámeru VšZP, navýšiť financie na CT a MR (magnetická rezonancia) vyšetrenia.

Slovenská lekárska únia špecialistov protestuje proti zámeru VšZP, ktorý v médiách prezentoval jej riaditeľ, Ing. M. Forai, navýšiť objem financií na CT a MR vyšetrenia. Už dnes sú tieto finančne náročné zobrazovacie vyšetrenia na Slovensku preplácané 2 až 4 krát vyššou sumou, ako napr. v...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

Vyhlásenie SLÚŠ k platbám po ordinačných hodinách

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s rozhorčením protestuje proti zámeru prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) a predsedu Zdravity, MUDr. Ladislava Pásztora, ktorý prezentoval v médiách, jednať s Ministerstvom zdravotníctva SR o priamych platbách v ambulanciách za zdravotné výkony po ordinačných...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Upresnenie k bodu V materiálu zasielaného členom SLÚŠ

V súčasnosti sa novelizovala príloha 3 Zoznam prioritných chorôb v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov v...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Ďalšie termíny stretnutí SLÚŠ povinnostiam a riešeniam v súvislosti s novou legislatívou

Milí členovia, nasledujúce dni sa uskutočnia aj tieto stretnutia:
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené