RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: slusbanner.jpeg

Pozvánka na XXVIII. Valné zhromaždenie

Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Dôležité upozornenie !
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: pokladna.jpg

Registračné pokladnice - žiadosť RÚZ o vznesenie zásadnej pripomienky k legislatívnej úprave povinnosti používania registračnej pokladnice

V rámci Programu stability SR na roky 2014 až 2017 na zabezpečenie konsolidácie verejných financií vláda zverejnila opatrenia, ktoré by mali byť zapracované do návrhu východísk rozpočtu na roky 2015 – 2017. V rámci predmetných opatrení schválila aj rozšírenie povinnosti používať elektronické registračné pokladnice...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Pripomienky k novele zákona č. 577/2004 Z.z.

Vzhľadom na to, že predkladatelia novely zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti evidentne stratili kontakt s realitou v teréne a pravdepodobne uverili vlastnej mediálnej kampani,...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

OZNAM: Dodatky k zmluvám od zdravotnej poisťovne Dôvera

Vážení kolegovia, neodporúčame Vám podpisovať dodatky k zmluvám od zdravotnej poisťovne Dôvera. MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené