RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: vykricnik.jpg

Pracovná zdravotná služba

Väčšina súkromných ambulancií patrí do nízkorizikových skupín 1,2. Podľa novely zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je potrebné, aby ste do konca roka nahlásili na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, akým spôsobom si zabezpečujete pracovnú zdravotnú službu, resp. s...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slobodny-vysielac.png

Slobodný Vysielač ("Informačná vojna") - rozhovor zo dňa 14.12.2014

Vypočujte si rozhovor s prezidentom SLÚŠ, MUDr. Andrejom Jancom a hlavnou koordinátorkou SLÚŠ pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Alenou Jancovou, ktorý dňa 14.12.2014 odznel na internetovom rádiu Slobodný Vysielač v rámci relácie "Informačná vojna". Rozhovor je dostupný prostredníctvom linku uvedeného nižšie.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusbanner.jpeg

Pozvánka na XXVIII. Valné zhromaždenie

Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Dôležité upozornenie !
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: pokladna.jpg

Registračné pokladnice - žiadosť RÚZ o vznesenie zásadnej pripomienky k legislatívnej úprave povinnosti používania registračnej pokladnice

V rámci Programu stability SR na roky 2014 až 2017 na zabezpečenie konsolidácie verejných financií vláda zverejnila opatrenia, ktoré by mali byť zapracované do návrhu východísk rozpočtu na roky 2015 – 2017. V rámci predmetných opatrení schválila aj rozšírenie povinnosti používať elektronické registračné pokladnice...
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené