RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

leftright

Všetky aktuality

Obrazok: vykricnik.jpg

Urgentná výzva od GS SLÚŠ

V súvislosti s diskutovanými právnymi krokmi, ktoré mieni SLÚŠ v dohľadnej dobe podniknúť si členov dovoľujem opätovne požiadať o potrebné podnety.
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: slusvz.png

Uznesenie XXVIII. VZ SLÚŠ

Vážené kolegyňe a kolegovia, V prvom rade by som Vám chcel do nového roku 2015 popriať veľa zdravia, šťastia a MIER. Mier sme do našich želaní dlho nevkladali, lebo sme ho pokladali za automatickú súčasť nášho života, ale ako sa ukazuje, nie je. 6. decembra prebehlo v Košiciach XXVIII. Valné zhromaždenie SLÚŠ a potom...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Splnomocnenie: pacient

Uvedomme si, že pri jednaniach o podmienkach pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti ide predovšetkým o pacientov, ktorými sme v konečnom dôsledku my všetci. Tieto splnomocnenia sa preto týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj ich pacientov. Ak dôverujeme Slovenskej lekárskej únii špecialistov, podpíšme tieto...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: vykricnik.jpg

Splnomocnenie na jednania

Slovenská lekárska únia špecialistov vždy dôsledne na jednaniach so zdravotnými poisťovňami a s orgánmi štátnej správy zastupovala záujmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle slušných podmienok pre činnosť. Má fundovaný jednací team, ktorý ovláda legislatívu a pozná podmienky v teréne, preto včas odhalí...
Čítaj viac Čítať viac
Obrazok: paragraf.jpg

Nové určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

770/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, v znení účinnom k 1.12.2014 Príloha k vyhláške č. 770/2004 Z. z.
Čítaj viac Čítať viac
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené