RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Archív

Obrazok: paragraf.jpg
08.04.2015 | Administrátor
V súčasnosti sa novelizovala príloha 3 Zoznam prioritných chorôb v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov v...
Obrazok: vykricnik.jpg
23.03.2015 | Administrátor
Milí členovia, nasledujúce dni sa uskutočnia aj tieto stretnutia:
Obrazok: vykricnik.jpg
15.03.2015 | Administrátor
Vážení kolegovia, stretnutie SLÚŠ k aktuálnej situácii v zdravotníctve a povinnostiam vyplývajúcim z novej legislatívy sa uskutoční dňa 16.3.2015 o 16:00 hod. v SOŠ Mladosť (adresa: Pod kalváriou 36, Prešov). Tešíme sa na Vašu účasť a zároveň dávame na vedomie, že okrem stretnutia v Prešove plánujeme ďalšie...
Obrazok: tla?ovka.jpg
01.03.2015 | Administrátor
Pozrite si 3. časť záznamu tlačovej konferencie SLÚŠ o slovenskom zdravotníctve, ktorá sa uskutočnila dňa 23.02.2015 v Košiciach.
Obrazok: tla?ovka2.jpg
01.03.2015 | Administrátor
Pozrite si 2. časť záznamu tlačovej konferencie SLÚŠ o slovenskom zdravotníctve, ktorá sa uskutočnila dňa 23.02.2015 v Košiciach.
© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené