RegistrácialockPrihlasovacia zónalogin-arrow

Slovenská lekárska únia špecialistov

Kontakt

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, Interná diabetologická metabolická ambulancia , Poliklinika KVP, Cottbuská 13, 040 23 Košice – sídlo Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

mobil: 0904 859 130, e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com, tel./fax:055/6426069

© 2011-2013 SLÚŠ | Všetky práva vyhradené