Aktuálny návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne je nepodpísateľný a len dokazuje arogantný prístup jej vedenia k poskytovateľom. Prístup VšZP, a.s. ráta s absolútnou dezorientáciou poskytovateľov. Jedine tak si možno vysvetliť, že automatické krátenie ceny bodu, ktoré by sa bolo uskutočnilo na základe údajov Poisťovne, na ktoré poskytovateľ nemá žiadny dosah, preformulovali na IPP koeficient, podľa ktorého každý, kto bude robiť odbery laboratórnych parametrov, predpíše pacientovi lieky, prípadne dietetické potraviny alebo zdiagnostikuje pacienta a nastaví ho na liečbu v priebehu jedného mesiaca, bude vyhodnotený ako neefektívny a môže cez IPP koeficienty dostať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cca o 30% nižšiu než tí, ktorí pre pacienta neurobili nič v segmente špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Pri určovaní (pseudo)efektivity poskytovateľa ( arogantne pomenovanej odbornosť) je rozhodujúcou krátkodobá nákladovosť na pacienta). Ak sa vyššiu krátkodobou nákladovosťou predíde závažným komplikáciám a nákladom s tým spojeným , to je pre Poisťovňu nezaujímavé. U obvodných lekárov je kapitácia rozdelená na bazálnu a doplnkovú, ktorú dostanú len tí, Poisťovňou vyhodnotení ako relatívne efektívni, ktorí nič neurobia a neodošlú pacienta ani k špecialistovi. Doplnková kapitácia tvorí asi 30% možnej maximálnej úhrady. Poisťovňa plánuje pravidelne prehodnocovať aj sieť všeobecných lekárov, čo na Slovensku obvykle znamená redukovať sieť alebo dohadzovať pacientov pre veľkoposkytovateľov. Pre to svedčí navrhnutý systém bonifikácie ku kapitácii, ktorý je len pre poskytovateľov nad 1200 kapitovaných a začína sa 10centami na kapitovaného pacienta, končí 80centami pri počte kapitovaných nad 2000 pacientov. Jediná podmienka je vydokumentovať sesterské miesto nad 1,0 a dostatočne veľké priestory pre zamestnancov, čo de facto spĺňa každá všeobecná ambulancia. Takýto prístup je likvidačný pre všeobecných lekárov v odľahlejších oblastiach a hlavne tých, ktorí majú komplikovaných pacientov. Komplikovaní pacienti obvykle vyhľadávajú najlepších odborníkov ako medzi špecialistami, tak aj u všeobecných lekárov , lebo len kvalitný poskytovateľ sa vie popasovať s náročným klinickým stavom pacienta. Oblasti, ako Gelnica, Dobšiná a podobne, nebudú mať šancu získať lekára do miestnej ambulancie. Poistenci si budú pravdepodobne musieť nájsť financie na cestu ku veľkoposkytovateľovi v centre. Odporúčali by sme poskytovateľom, za ktorých podpisovala zmluvy MUDr.Palušková, aby si overili, či nemajú v zmluve možnosť pre poisťovňu vypovedať zmluvu. Podľa návrhu, ktorý sa nám dostal k nahliadnutiu v tom čase, je v návrhu zakomponovaná aj táto možnosť nad rámec zákona vypovedať zmluvu s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti ak to odsúhlasil v zmluve, čo si doteraz nikto nedovolil.Podmienka úhrady predpisu receptu alebo telefonickej konzultácie zdravotného stavu zaznamenaním do eZdravia je absolútne neadekvátna , takisto ako úhrada telefonickej konzultácie maximálne 4x ročne. Pri nastavovaní na liečbu sa konzultácia vyčerpá v priebehu niekoľkých dní. Poisťovňa by mala informovať poistencov, že si budú zdravotnú starostlivosť nad ňou stanovený rámec hradiť alebo to má vysvetľovať poskytovateľ a potom písať vyjadrenia na neopodstatnené sťažnosti?Poisťovňa nemôže podmieniť úhradu zápisom do eZdravia, pretože platí za zdravotnícky výkon, pre ktorý zápis do eZdravia nie je podmienkou a pacienti majú na základe smernice EÚ a GDPR právo nesúhlasiť so záznamom do eZdravia. Takisto kvalitný komerčný internet nie je ešte stále psušálne k dispozícii ani v centrách miest, nieto v odľahlých oblastiach. Na rozhodnutie o zápise do elektronickej zdravotnej dokumentácie má právo pacient vo všetkých krajinách EÚ.Ak nechceme pochovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku, takýto návrh a celkovo zdravotnú politiku, ktorá sa ním presadzuje, nemôžeme odsúhlasiť. Lekár sa nemôže dohodnúť so zdravotnou poisťovňou, že za odmenu okradne pacienta o potrebnú zdravotnú starostlivosť. To mu prikazuje aj platný etický kódex. Tento etický kódex by mal platiť aj pre lekára, ktorý zastupuje zdravotnú poistovňu.

MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka SLÚŠ pre zdravotné poisťovne a legislatívu