Pokyn: Žiadosť by mali podať aj poskytovatelia, ktorí podpísali dodatok, aj poskytovatelia, ktorí nepodpísali dodatok. Okrem toho odporúčame zdieľať žiadosť aj s inými poskytovateľmi, aby sa vyvinul tlak na poisťovňu, konečne plniť svoje poslanie a poskytnúť adekvátne platby za výkony.
Žiadosť SLÚŠ dá na vedomie aj MZSR aj vedeniu VšZP.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu a odoslať po vyplnení údajov: