Otvorený list premiérovi.

Pán premiér Matovič,

ako prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Vás vyzývam, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie o odmenách pre ľudí v prvej línii s koronavírusom, podľa ktorého sa odmeny netýkajú lekárov.

Dodatok s DôVERA ZP, a.s. možno podpísať .

Zástupcovia SLÚŠ jednali na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP, a.s. a na generálnom riaditeľstve Union ZP, a.s. dňa 24.6.2020 a na generálnom riaditeľstve VšZP, a.s. dňa 25.6.2020 v zostave MUDr. Andrej Janco , MUDr. Alena Jancová, MUDr. Ján Keher, MUDr. Ľubica Ferenčáková a MUDr. Martina Kudláčová.

VšZP garantuje paušálnu úhradu

Milé kolegyne a kolegovia,
na základe písomnej odpovede z Generálneho riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Vám oznamujeme, že garantuje paušálnu zložku úhrady.

Otvorený list SLÚŠ premiérovi

Vážený pán premiér,

dovoľujeme si Vás oboznámiť s aktuálnou situáciou v segmente nízkokapitálových súkromných špecializovaných ambulancií a požiadať Vás o pomoc pri ich záchrane.

Stanovisko UNION ZP k situácii s Covid 19

Stanovisko Union ZP, a.s. k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19

– reflektujúc vývoj situácie Union ZP, a.s. rozšírila úhrady o rovnaké výkony telemedicíny ako verejne prisľúbila VšZP, a.s.

Verejný prísľub VšZP

Text verejného prísľubu VšZP. Pripomíname, že naďalej požadujeme garantovaný minimálny paušál v sume 75% mesačného priemeru, nepodliehajúci zúčtovaniu.