Výstupy Online stretnutia SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia,15.12.2021 sa uskutočnilo prvé online stretnutie SLÚŠ. Kolegovia skonštatovali, že bolo pre nich veľmi prínosné a dohodli sme sa na pravidelných online stretnutiach minimálne 1x/2mesiace a podľa potreby na požiadanie členov častejšie.Na stretnutí sme referovali o podaní trestného oznámenia na vedenie VšZP v súvislosti s vnútením nedohodnutých Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) zaväzujúcich […]