Výzva Slovenskej lekárskej únie špecialistov vláde SR

Účastníci online konferencie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorá sa uskutočnila 14. decembra 2021 žiadajú vládu a kompetentných o   zorganizovanie adekvátnej a kvalitne vybavenej siete covidových  ambulancií, ktorá zabezpečí primeranú starostlivosť o SARS CoV-2 pozitícneho pacienta od počiatku a vybaví ho potrebnýmui liekmi, čo považujeme za základný predpoklad na odbremenenie nemocníc od zahltenia ťažkými stavmi. o ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS […]

Zápisnica z XXXIV. VZ SLÚŠ, konaného dňa 14.10.2021 v Košiciach

Valné zhromaždenie prebehlo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Schvaľuje postup prezidenta a vyjednávacieho tímu SLÚŠ v spore so VšZP o znenie všeobecných zmluvných podmienok. Po zohľadnení referovaných skúseností s uzatváraním zmlúv a revíznou činnosťou VšZP u viacerých vybraných PZS, členov SLÚŠ, valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný právny postup […]

Pozvánka na kľúčové XXXIV valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXIV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hodine, v Hoteli ROKOKO, v časti OHNISKO (vchod zozadu) na Gorkého ulici č. 9. Upozornenie! Hotel pracuje v režime OTP. Program Registrácia:      od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie   (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]