Výzva Slovenskej lekárskej únie špecialistov vláde SR

Účastníci online konferencie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorá sa uskutočnila 14. decembra 2021 žiadajú vládu a kompetentných o   zorganizovanie adekvátnej a kvalitne vybavenej siete covidových  ambulancií, ktorá zabezpečí primeranú starostlivosť o SARS CoV-2 pozitícneho pacienta od počiatku a vybaví ho potrebnýmui liekmi, čo považujeme za základný predpoklad na odbremenenie nemocníc od zahltenia ťažkými stavmi. o ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS […]