RÚZ zostáva v súčasnosti najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou, zastupujúcou záujmy zamestnávateľov na Slovensku. Je tvorená 24 zväzmi a 18-timi individuálnymi členmi, ktoré zamestnávajú takmer 240 tisíc zamestnancov, združujú cca 1300 podnikateľských subjektov, pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva.

Náš príspevok k spoločnej práci bol ocenený nomináciou MUDr. Andreja Janca do Výboru práce, sociálnych vecí a zdravotníctva a tiež do Dozornej rady RÚZ, do tejto funkcie bol znovuzvolený aj na výročnom sneme dňa 25. apríla 2014. Do funkcie prezidenta RÚZ bol znovuzvolený Ing. Marián Jusko, CSc.

RÚZ naplňuje svoje poslanie predovšetkým prostredníctvom:

Ø  pripomienkovania návrhov legislatívnych  noriem vo všetkých fázach legislatívneho procesu

Ø  prípravy odborných analýz k aktuálnym problémom podnikateľského prostredia

Ø  zverejňovania stanovísk k aktuálnym problémom podnikateľského prostrednia

Ø  Priebežnej komunikácie s médiami

Ø Informovania a koordinácie činnosti so svojimi členmi ako aj s ostatnými zamestnávateľskými organizáciami

Ø  Spolupráce s medzinárodnými organizáciami 

Gratulujeme a prajeme RÚZ, aby sa jej autorita ešte viac upevnila, aby nám pomohla ešte účinnejšie brániť aj záujmy malých zdravotníckych zariadení.

 

ruz2.jpg

 

ruz1.jpg