Archív

Na nedostatok zdravotníckych pracovníkov dopláca pacient!

Rovnako ako nedostatok lekárov je aj nedostatok sestier dôsledkom prístupu slovenských politikov k zdravotníckym povolaniam. Zdravotníctvo sa stalo zdrojom enormných príjmov politických podnikateľov, operujúcich v zdravotníctve, na úkor tých, ktorí napriek zlým podmienkam naďalej sú ochotní poskytovať zdravotnú starostlivosť.

SLÚŠ – pripomienky do rozporového konania k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

SLÚŠ K financovaniu povinností komôr pri registrácii zdravotníckych pracovníkov § 63 ods. 5V § 63 ods. 5 sa slová „najviac 15 € ročne“ nahrádzajú slovami „najviac 60 € ročne, ktoré komorám uhradení NCZI zo svojho rozpočtu“. Odôvodnenie: Štát ukladá stavovským organizáciám v zdravotníctve rôzne úlohy, na ktoré ale nijako neprispieva. Medzi také povinnosti patrí aj vedenie registrov zdravotníckych […]

Jednanie na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP

Na podnet MUDr. Oľgy Vrankovej s na základe ňou pripravených podkladov sme iniciovali v mene  členov Slovenskej lekárskej únie špecialistov jednanie na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP o úprave podnákladových cien za výkony u neurológov a internistov. Výsledkom je nasledujúci dodatok k zmluvám, ktorý odporúčame podpísať: Dodatok k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivostiĎAKUJEME ZA LÁSKAVÚ PODPORU NEUROLOGICKEJ […]

Informácie v médiách o probléme s VšZP

V Ortopedickom magazíne bolo spolu  s našim vyjadrením uverejnené aj prekvapené stanovisko VšZP popierajúce náš nesúhlas s návrhom VZP a  postupom VšZP: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vszp-likviduje-pozostatky-slovenskeho-zdravotnictva-specialisti-ziadaju-o-prehodnotenie-podmienok/https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/lekari-buria-proti-vszp-tychto-podmienok-budeme-pacientov-posielat-domov-bez-vysetrenia/2https://www.hlavnespravy.sk/unia-specialistov-ziada-zdravotnicky-vybor-o-prehodnotenie-vsetkych-zmluvnych-podmienok-vszp-s-poskytovatelmi/2461494