Archív

XXXVI. Valné zhromaždenie- pozvánka

Pozvánka Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXVI. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 12. decembra 2023 so začiatkom o 16.00 hodine, v Poliklinike KVP, na Cottbuskej ulici č. 13, prízemie pri vrátnici vpravo. 14.12.2023 o 17.00h. sa uskutoční online stretnutie. Záujemcovia zašlú zo svojej e-mailovej adresy na e-mail: gsslus@protonmail.com , […]

VZOR: Nesúhlas so zaslaným dodatkom s účinnosťou od 01.04.2023 a 01.05.2023

Nesúhlasím s návrhom zmluvného dodatku zaslaného opakovane s rovnakými podmienkami uhrádzania zdravotných výkonov. Text v dodatku nezodpovedá aktuálnej novele zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach… a zaväzuje poskytovateľa rešpektovať akékoľvek revízne pravidlá nezávisle na znení zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia 577/2004 Z.z. v zmysle katalógu výkonov. Navyše zaväzuje poskytovateľa rešpektovať štruktúru rozpočtu zdravotnej poisťovne: „ Poisťovňa uzná poskytovateľom […]

Dodatky Dôvera

Na stránku SLÚŠ: Dodatok číslo 9 s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a.s. s účinnosťou od 1.5.2023 odporúčame podpísať.

VšZP dodatky

V prílohe je preklik na vysielanie v internetovej televízii Kulturblog, kde sa hovorí aj o nových dodatkoch. Dodatok k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou neodporúčame podpísať, pretože nad rámec zákona nás zaväzuje dodržiavať vnútorné revízne pravidlá zdravotnej poisťovne nezávisle na platnej prílohe zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia ( katalógu výkonov), […]

Podnety  MUDr. Vrankovej, koordinátorky sekcie neurológie SLÚŠ na online stretnutí neurológov so zástupcami DôVERA ZP, a. s.

1. Upozornila, že  povinné odvody sú určené na úhradu zdravotnej starostlivosti a nie  na zisky akcionárov ZP. 2. Základná cena bodu je nižšia ako cena bodu ostatných zdravotných poisťovní. Pokial koeficienty sú bonusom tak základná cena bodu by mala byť minimálne taká ako konkurenčne po navýšení.3.Požiadala, aby   pomôcky  pre inkontinetných pacientov s  trvalou a nezvratnou  […]

Dôvera- Žiadosť o navýšenie ceny bodu

Milé kolegyne a kolegovia, v prílohe je návrh textu, ktorý odporúčame priložiť k podpísanému návrhu zmluvy DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. . Nepovažujeme za správne, ani za jedinú možnosť, že profesné združenia, ktoré združujú väčšinu členov a disponujú ich plnou mocou s takýmito podmienkami súhlasili. Je smutné, že väčšina kolegov s odvolaním sa na syndróm vyhorenia […]