Odporúčame preukázateľne požiadať za svoje zdravotnícke zariadenie o predĺženie zmluvného dodatku kolegom, ktorým končí platnosť dodatku 31.1.2024 na príslušnej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Odporúčame využíť návrh textu v prílohe: