Aktuality

Usmernenie MZ SR vo veci vymáhania zápisu indikačného obmedzenia pri predpise liekov

Toto sú zdôvodnenia bez zohľadnenia dopadu na prax. Čím viac budeme vypĺňať, tým menej budeme ošetrovať a tým viac z istého zákonom garantovaného výberu môžno usmerniť “správnym” smerom. Vyjadrenie MZ k vykazovaniu preskripcie liekov poskytovateľmi zdravotnej starostlivostipodľa jednotlivých indikáciíDobrý deň dovoľte mi reagovať na Váš podnet/ námietku z dňa 24.06.2024.MZ SR spolu s NCZI vypracovalo […]

Dodatky

Napriek výhradám, SLÚŠ odporúča podpísať doručované návrhy dodatkov zmlúv, od ZP.

VZOR: Žiadosť o predĺženie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o navýšenie ceny zdravotných výkonov

Vážené kolegyne a kolegovia, odporúčame Vám zaslať za svoje zdravotnícke zariadenie do každej zdravotnej poisťovne po doplnení údajov o Vašom zdravotníckom zariadení text v prílohe. MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so ZP Vec: Žiadosť o predĺženie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o navýšenie ceny zdravotných výkonov Týmto žiadame o predĺženie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o […]

Kódy indikačných obmedzení

Milé kolegyne a kolegovia, pribudla nám nová povinnosť – zapisovať kódy indikačných obmedzení. Od 01.05.2024 musíme na recepte uvádzať indikačné obmedzenia. Kto využíva eRecept, stačí prejsť na verziu V6 vyznačiť v systéme príslušné indikačné obmedzenie . Tí, ktorí nepoužívajú eRecept, pri liekoch, kde je povinné vyznačiť indikačné obmedzenie ( IO) softvér otvorí tabuľku, kde je obvykle aj […]

XXXVI. Valné zhromaždenie- pozvánka

Pozvánka Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXVI. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 12. decembra 2023 so začiatkom o 16.00 hodine, v Poliklinike KVP, na Cottbuskej ulici č. 13, prízemie pri vrátnici vpravo. 14.12.2023 o 17.00h. sa uskutoční online stretnutie. Záujemcovia zašlú zo svojej e-mailovej adresy na e-mail: gsslus@protonmail.com , […]

VZOR: Nesúhlas so zaslaným dodatkom s účinnosťou od 01.04.2023 a 01.05.2023

Nesúhlasím s návrhom zmluvného dodatku zaslaného opakovane s rovnakými podmienkami uhrádzania zdravotných výkonov. Text v dodatku nezodpovedá aktuálnej novele zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach… a zaväzuje poskytovateľa rešpektovať akékoľvek revízne pravidlá nezávisle na znení zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia 577/2004 Z.z. v zmysle katalógu výkonov. Navyše zaväzuje poskytovateľa rešpektovať štruktúru rozpočtu zdravotnej poisťovne: „ Poisťovňa uzná poskytovateľom […]

Dodatky Dôvera

Na stránku SLÚŠ: Dodatok číslo 9 s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a.s. s účinnosťou od 1.5.2023 odporúčame podpísať.