Vážené kolegyne a kolegovia,

odporúčame Vám zaslať za svoje zdravotnícke zariadenie do každej zdravotnej poisťovne po doplnení údajov o Vašom zdravotníckom zariadení text v prílohe.

MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so ZPVec: Žiadosť o predĺženie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o navýšenie ceny zdravotných výkonov

Týmto žiadame o predĺženie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o  navýšením ceny výkonov minimálne o 30% doterajších platieb. Navýšenie platieb za výkony je podmienkou pre zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vzhľadom na navýšenie bazálnych nákladov o 60% a niektorých až o 100% . Deficit, ktorý by vznikol neuhradením poskytnutej zdravotnej starostlivosti v platbách od zdravotnej poisťovne, by sme museli riešiť v záujme zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti doplatkami od Vašich poistencov.

Doteraz sme nedostali z pobočky návrh nového zmluvného dodatku. Jednaniami o zmluvných  podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti naším zdravotníckym zariadením sme poverili našu profesnú organizáciu Slovenskú lekársku úniu špecialistov.

S pozdravom

________________________________________

Podpis konateľa