Slovenská lekárska únia špecialistov zastupuje všetkých, ktorí  chcú  robiť dobrú medicínu, mať spokojných spolupracovníkov, pacientov  a samozrejme slušne  uživiť seba i svoju rodinu. SLÚŠ združuje členov, ktorí chcú mať aj skutočnú podporu svojej organizácie v prípade problémov.  SLÚŠ je organizácia, ktorá  v prípade potreby zastáva oprávnené záujmy  každého svojho člena aj jednotlivo.