Milé kolegyne a kolegovia,

pribudla nám nová povinnosť – zapisovať kódy indikačných obmedzení.

Od 01.05.2024 musíme na recepte uvádzať indikačné obmedzenia. Kto využíva eRecept, stačí prejsť na verziu V6 vyznačiť v systéme príslušné indikačné obmedzenie .

Tí, ktorí nepoužívajú eRecept, pri liekoch, kde je povinné vyznačiť indikačné obmedzenie ( IO) softvér otvorí tabuľku, kde je obvykle aj niekoľko indikačných obmedzení pod sebou. Treba si na každé IO kliknúť, vo vedľajšej kolonke prečítať príslušný text a ten správny vybrať. Čísla indikačných obmedzení si opíšte na papier. Príslušné indikačné obmedzenie prepíšte na druhú stranu receptu a potvrďte pečiatkou s podpisom . Odporúčame pripraviť zoznam liekov s číslami indikačných obmedzení aj pre sestričku, aby nedochádzalo k zbytočným chybám.

Tak ako doteraz vyznačujeme na druhú stranu receptu aj množstevné limity L s prísušným číslom.

U enterálnej výživy u dospelých je potrebné prerátať aj kalórie a v predpise konkrétneho prípravku neprekročiť stanovený kalorický limit.