Na stránku SLÚŠ:

Dodatok číslo 9 s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a.s. s účinnosťou od 1.5.2023 odporúčame podpísať.