Archív

ONLINE konferencia SLÚŠ – pozvanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 20.2.2023 o 18:00 hodine sa uskutoční  online stretnutie SLÚŠ.  Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link.  Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail:  gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili): Predmet: Konferencia SLÚŠ Do textu uveďte: […]

Vyhlásenie SLÚŠ k nedofinancovaniu privátnej ambulantnej sféry

Slovenská lekárska únia špecialistov s pobúrením sleduje posledný vývoj v privátnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Sme svedkami desaťročia sa opakujúcej, tej istej hry, s tým istým mizerným scenárom, ktorý počíta s neschopnosťou verejnosti pamätať si udalosti posledného roka, s jej samovražednou toleranciou voči vládnej politike, ako aj s roztrieštenosťou zdravotníkov, vedených niektorými dobre motivovanými zástupcami. Výsledkom je likvidačný úpadok […]

Koncoročný prejav Prezidenta SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia, máme za sebou veľmi ťažký rok, ktorý existenčne zasiahol najmä súkromné špecializované ambulancie. Nielen, že sa nevyriešil ani jeden z našich chronických problémov, naopak , zvýraznili sa až do extrémnych prejavov, čo spôsobilo zánik mnohých našich ambulancií. Hlavným zdrojom problémov je neudržateľne nízke percento HDP , ktoré štát dlhodobo vyčleňuje na […]

Pravidelné online stretnutia SLÚŠ

Po včerajšom online stretnutí SLÚŠ sme sa rozhodli organizovať Online stretnutia na pravidelnej báze. Stretnutie sa bude organizovať každý mesiac, a to v druhý pondelok daného mesiaca. Informácie o stretnutí zverejníme dopredu na stránke a o prístupové informácie na stretnutie si môžete požiadať na gsslus@protonmail.com. V prípade ak máte technické problémy a neviete, ako sa […]

Výzva na 4,5% pre zdravotníctvo

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta. Všetci chceme túto situáciu zmeniť. Chceme prinášať pozitívne systémové zmeny, zastaviť odchod zdravotníkov do zahraničia, zvyšovať kvalitu a prinášať hodnotu pre pacienta, pretože každý z nás je aj pacientom a zdravotnú starostlivosť […]

ONLINE konferencia SLÚŠ – pozvanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 12.12.2022 o 18.00 hodine sa uskutoční  online stretnutie slus.  Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link.  Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail:  gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili): Predmet: Konferencia SLÚŠ Do textu uveďte: […]

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ),konaného dňa 03.10.2022 v KošiciachVZ SLÚŠ zvolilo revíznu komisiu v zložení MUDr. Dagmar Markvartová, MUDr. Helena Gáborová, MUDr. Katarína Kudláková a návrhovú komisiu v zložení MUDr. František Kováčik, MUDr. Andrej Janco a MUDr. Ján Matyščák.VZ SLÚŠ schválilo Správu o hospodárení organizácie za rok 2021 a schválilo Plán rozpočtu na rok 2022.VZ […]

Pozvánka na XXXV. valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 3. októbra 2022 (pondelok) so začiatkom o 16.00 hodine, v hoteli KošiceHOTEL, na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu) Program Registrácia: od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]

Zápisnica – online stretnutie MZ SR so SLÚŠ

Na pozvanie MZ SR sa uskutočnilo dňa 12.9.2022 o 10:45 stretnutie medzi SLÚŠ a predkladateľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozvanie na stretnutie bolo predložené […]