Archív

Informácie v médiách o probléme s VšZP

V Ortopedickom magazíne bolo spolu  s našim vyjadrením uverejnené aj prekvapené stanovisko VšZP popierajúce náš nesúhlas s návrhom VZP a  postupom VšZP: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vszp-likviduje-pozostatky-slovenskeho-zdravotnictva-specialisti-ziadaju-o-prehodnotenie-podmienok/https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/lekari-buria-proti-vszp-tychto-podmienok-budeme-pacientov-posielat-domov-bez-vysetrenia/2https://www.hlavnespravy.sk/unia-specialistov-ziada-zdravotnicky-vybor-o-prehodnotenie-vsetkych-zmluvnych-podmienok-vszp-s-poskytovatelmi/2461494

VšZP, v závere je reakcia VšZP, ktorá popiera akýkoľvek nesúhlas, vyjadrený poskytovateľmi a takisto aj jednanie.

Vážený pán minister, dňa 19.1.2021 sme zaslali na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. ( ďalej Poisťovňa) kategorický nesúhlas so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej VZP), ktoré navrhli zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. s antedatovanou účinnosťou a záväzkami pre poskytovateľov nad rámec, ktorý ukladá zákon, navyše bez predchádzajúceho jednania so všetkými zástupcami poskytovateľov. Naše stanovisko sme podložili argumentami […]

Slovenská lekárska únia špecialistov bubnuje na poplach v súvislosti s prístupom VšZP k uzatváraniu zmlúv 

Pred týždňom Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) informovala, že prístup VšZP k uzatváraniu zmlúv s lekármi špecializovanej ambulantnej starostlivosti spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva. Podľa prezidenta SLÚŠ MUDr. Andreja Janca poisťovňou navrhované zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach (VZP) výrazne znevýhodňujú a existenčne ohrozujú ambulantných poskytovateľov. Dopad týchto nekorektných zmluvných podmienok by […]

Upozornenie vláde a ministerstvu školstva

Upozornenie pre Ministerstvo školstva SR a Úrad vlády SR. WHO publikovalo 20.1.2021 správu1. V tejto správe WHO upozorňuje, že výsledky RT-PCR testov platia, len ak sú súčasne prítomné aj klinické prejavy ochorenia. Na základe tejto správy z WHO žiadame Ministerstvo školstva, aby ukončilo výberové konanie na dodávateľa a realizátora kloktacích testov na školách. Podľa správy WHO nemá zmysel testovať týmto […]

Návrh používania bezkontaktných testov zo slín pri testovaní

VÁŽENÍ STAROSTOVIA, VÁŽENÍ PRIMÁTORI, VÁŽENÍ RIADIACI PRACOVNÍCI, RIADITELIA ŠKÔL, PREVÁDZKOVATELIA ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH ZARIADENÍ ! Plne sa stotožňujeme s názorom vlády, že treba prijať razantné opatrenie na zvládnutie koronakrízy. Jednou z možností sú plošné testovania. Existuje možnosť, ktorá je široko využívaná v Rakúsku a v Nemecku. Jedná sa o bezkontaktné antigénové testy zo slín. Pozor: nie sú to kloktacie testy! Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto […]