Archív

VšZP dodatky

V prílohe je preklik na vysielanie v internetovej televízii Kulturblog, kde sa hovorí aj o nových dodatkoch. Dodatok k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou neodporúčame podpísať, pretože nad rámec zákona nás zaväzuje dodržiavať vnútorné revízne pravidlá zdravotnej poisťovne nezávisle na platnej prílohe zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia ( katalógu výkonov), […]

Podnety  MUDr. Vrankovej, koordinátorky sekcie neurológie SLÚŠ na online stretnutí neurológov so zástupcami DôVERA ZP, a. s.

1. Upozornila, že  povinné odvody sú určené na úhradu zdravotnej starostlivosti a nie  na zisky akcionárov ZP. 2. Základná cena bodu je nižšia ako cena bodu ostatných zdravotných poisťovní. Pokial koeficienty sú bonusom tak základná cena bodu by mala byť minimálne taká ako konkurenčne po navýšení.3.Požiadala, aby   pomôcky  pre inkontinetných pacientov s  trvalou a nezvratnou  […]

Dôvera- Žiadosť o navýšenie ceny bodu

Milé kolegyne a kolegovia, v prílohe je návrh textu, ktorý odporúčame priložiť k podpísanému návrhu zmluvy DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. . Nepovažujeme za správne, ani za jedinú možnosť, že profesné združenia, ktoré združujú väčšinu členov a disponujú ich plnou mocou s takýmito podmienkami súhlasili. Je smutné, že väčšina kolegov s odvolaním sa na syndróm vyhorenia […]

Upozornili sme na našu žiadosť

Žiadosť vedeniu všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnená ako platená tlačová správa a daná na vedomie prezidentke, predsedovi vlády, ministrovi zdravotníctva a Slovenskej pacientskej únii.

Reklamácia neuznaných výkonov

Vážení kolegovia, všetci registrujeme, že v posledných mesiacoch sa znova zmenili vnútorné revízne pravidlá poisťovní v náš neprospech a v rozpore s platným zákonom redukujú úhrady za poskytnuté zdravotné výkony. Pri našom dlhodobom podfinancovaní a osvedčenom sanovaní rozpočtu zdravotných poisťovní na náš úkor, je čas prestať ďalej ustupovať. Forenzná zodpovednosť je stále na nás a […]

VšZP žiadosť o navýšenie ceny bodu

Pokyn: Žiadosť by mali podať aj poskytovatelia, ktorí podpísali dodatok, aj poskytovatelia, ktorí nepodpísali dodatok. Okrem toho odporúčame zdieľať žiadosť aj s inými poskytovateľmi, aby sa vyvinul tlak na poisťovňu, konečne plniť svoje poslanie a poskytnúť adekvátne platby za výkony.Žiadosť SLÚŠ dá na vedomie aj MZSR aj vedeniu VšZP. Žiadosť si môžete stiahnuť tu a […]

ONLINE konferencia SLÚŠ – pozvanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 20.2.2023 o 18:00 hodine sa uskutoční  online stretnutie SLÚŠ.  Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link.  Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail:  gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili): Predmet: Konferencia SLÚŠ Do textu uveďte: […]

Vyhlásenie SLÚŠ k nedofinancovaniu privátnej ambulantnej sféry

Slovenská lekárska únia špecialistov s pobúrením sleduje posledný vývoj v privátnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Sme svedkami desaťročia sa opakujúcej, tej istej hry, s tým istým mizerným scenárom, ktorý počíta s neschopnosťou verejnosti pamätať si udalosti posledného roka, s jej samovražednou toleranciou voči vládnej politike, ako aj s roztrieštenosťou zdravotníkov, vedených niektorými dobre motivovanými zástupcami. Výsledkom je likvidačný úpadok […]

Koncoročný prejav Prezidenta SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia, máme za sebou veľmi ťažký rok, ktorý existenčne zasiahol najmä súkromné špecializované ambulancie. Nielen, že sa nevyriešil ani jeden z našich chronických problémov, naopak , zvýraznili sa až do extrémnych prejavov, čo spôsobilo zánik mnohých našich ambulancií. Hlavným zdrojom problémov je neudržateľne nízke percento HDP , ktoré štát dlhodobo vyčleňuje na […]