Archív

Vyhlásenie SLÚŠ k nedofinancovaniu privátnej ambulantnej sféry

Slovenská lekárska únia špecialistov s pobúrením sleduje posledný vývoj v privátnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Sme svedkami desaťročia sa opakujúcej, tej istej hry, s tým istým mizerným scenárom, ktorý počíta s neschopnosťou verejnosti pamätať si udalosti posledného roka, s jej samovražednou toleranciou voči vládnej politike, ako aj s roztrieštenosťou zdravotníkov, vedených niektorými dobre motivovanými zástupcami. Výsledkom je likvidačný úpadok […]

Koncoročný prejav Prezidenta SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia, máme za sebou veľmi ťažký rok, ktorý existenčne zasiahol najmä súkromné špecializované ambulancie. Nielen, že sa nevyriešil ani jeden z našich chronických problémov, naopak , zvýraznili sa až do extrémnych prejavov, čo spôsobilo zánik mnohých našich ambulancií. Hlavným zdrojom problémov je neudržateľne nízke percento HDP , ktoré štát dlhodobo vyčleňuje na […]

Pravidelné online stretnutia SLÚŠ

Po včerajšom online stretnutí SLÚŠ sme sa rozhodli organizovať Online stretnutia na pravidelnej báze. Stretnutie sa bude organizovať každý mesiac, a to v druhý pondelok daného mesiaca. Informácie o stretnutí zverejníme dopredu na stránke a o prístupové informácie na stretnutie si môžete požiadať na gsslus@protonmail.com. V prípade ak máte technické problémy a neviete, ako sa […]

Výzva na 4,5% pre zdravotníctvo

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta. Všetci chceme túto situáciu zmeniť. Chceme prinášať pozitívne systémové zmeny, zastaviť odchod zdravotníkov do zahraničia, zvyšovať kvalitu a prinášať hodnotu pre pacienta, pretože každý z nás je aj pacientom a zdravotnú starostlivosť […]

ONLINE konferencia SLÚŠ – pozvanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 12.12.2022 o 18.00 hodine sa uskutoční  online stretnutie slus.  Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link.  Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail:  gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili): Predmet: Konferencia SLÚŠ Do textu uveďte: […]

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ),konaného dňa 03.10.2022 v KošiciachVZ SLÚŠ zvolilo revíznu komisiu v zložení MUDr. Dagmar Markvartová, MUDr. Helena Gáborová, MUDr. Katarína Kudláková a návrhovú komisiu v zložení MUDr. František Kováčik, MUDr. Andrej Janco a MUDr. Ján Matyščák.VZ SLÚŠ schválilo Správu o hospodárení organizácie za rok 2021 a schválilo Plán rozpočtu na rok 2022.VZ […]

Pozvánka na XXXV. valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 3. októbra 2022 (pondelok) so začiatkom o 16.00 hodine, v hoteli KošiceHOTEL, na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu) Program Registrácia: od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]

Zápisnica – online stretnutie MZ SR so SLÚŠ

Na pozvanie MZ SR sa uskutočnilo dňa 12.9.2022 o 10:45 stretnutie medzi SLÚŠ a predkladateľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozvanie na stretnutie bolo predložené […]

K znepokojujúcej novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Milé kolegyne, milí kolegovia a milí pacienti, ktorými sme všetci, aj navrhovatelia zákona. K návrhu novely zákona samozrejme zašleme pripomienky za našu profesnú organizáciu, ale odporúčame aj jednotlivcom, aby zaslali pripomienky na portál, pretože je to veľmi závažný materiál, ktorý bol pravdepodobne pripravený teoretikmi spoza zeleného stola a bude znamenať  veľmi negatívny dopad na poskytovanie […]