Žiadosť vedeniu všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnená ako platená tlačová správa a daná na vedomie prezidentke, predsedovi vlády, ministrovi zdravotníctva a Slovenskej pacientskej únii.