Milé kolegyne a kolegovia,

v prílohe je návrh textu, ktorý odporúčame priložiť k podpísanému návrhu zmluvy DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. . Nepovažujeme za správne, ani za jedinú možnosť, že profesné združenia, ktoré združujú väčšinu členov a disponujú ich plnou mocou s takýmito podmienkami súhlasili. Je smutné, že väčšina kolegov s odvolaním sa na syndróm vyhorenia sa vzdáva aktívneho záujmu o podmienky pre svoju činnosť a tak dáva zelenú všetkým vplyvom, ktoré budú dôvodom pre prehĺbenie ich „vyhorenia“. Napriek tomu, že vedenia organizácií , ktoré odsúhlasili takéto dehonestujúce podmienky , sú asi spokojné, my budeme naďalej využívať všetky možnosti vplyvu, ktoré stále máme, aby sme situáciu zlepšili v prospech nás všetkých.