Archív

VšZP garantuje paušálnu úhradu

Milé kolegyne a kolegovia,
na základe písomnej odpovede z Generálneho riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Vám oznamujeme, že garantuje paušálnu zložku úhrady.

Otvorený list SLÚŠ premiérovi

Vážený pán premiér,

dovoľujeme si Vás oboznámiť s aktuálnou situáciou v segmente nízkokapitálových súkromných špecializovaných ambulancií a požiadať Vás o pomoc pri ich záchrane.

Stanovisko UNION ZP k situácii s Covid 19

Stanovisko Union ZP, a.s. k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19

– reflektujúc vývoj situácie Union ZP, a.s. rozšírila úhrady o rovnaké výkony telemedicíny ako verejne prisľúbila VšZP, a.s.

Verejný prísľub VšZP

Text verejného prísľubu VšZP. Pripomíname, že naďalej požadujeme garantovaný minimálny paušál v sume 75% mesačného priemeru, nepodliehajúci zúčtovaniu.

Pripomienky SLÚŠ k návrhu Union ZP, a.s. všeobecných podmienok financovania zdravotnej starostlivosti

Ďakujeme za zaslanie návrhu všeobecných podmienok financovania ŠAS.
Sme si plne vedomí, že musí byť rešpektovaná udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti a zohľadnené disponibilné zdroje zdravotnej poisťovne vzhľadom na hroziaci zásadný výpadok príjmov verejného zdravotného poistenia. Aj vzhľadom na uvedené sme podporili aktivity Asociácie zdravotných poisťovní , smerujúce k vyvolaniu dialógu s vládou na túto tému.

Komentár SLÚŠ ku príhovoru prezidenta ASLSR

Vážené kolegyne a kolegovia,
členovia ASL SR nás upozornili na príhovor MUDr.Šótha, lebo nechceli veriť vlastným očiam. Po prečítaní príhovoru sme boli nútení konštatovať, že znova sa stretávame s flagrantným klamstvom v priamom prenose.