Archív

Stanovisko SLÚŠ k aktuálnemu návrhu zmluvy s VšZP, a.s.

Aktuálny návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne je nepodpísateľný a len dokazuje arogantný prístup jej vedenia k poskytovateľom. Prístup VšZP, a.s. ráta s absolútnou dezorientáciou poskytovateľov. Jedine tak si možno vysvetliť, že automatické krátenie ceny bodu, ktoré by sa bolo uskutočnilo na základe údajov Poisťovne, na ktoré poskytovateľ nemá žiadny dosah, preformulovali na IPP koeficient, […]

Poznámka k listu našej členky:

V zdravotníctve SR sú toho času neefektívni všetci tí, ktorí pracujú pre dobro pacientov.Manažéri Poisťovne, ktorí sa v minulosti postarali o likvidáciu veľkých obchodných spoločností, hodnotia efektivitu zdravotníkov výlučne s ohľadom na svoje vlastné ciele. Môžu si beztrestne dovoliť nekomunikovať s poskytovateľmi pri dohodovacom konaní o zmluvách a pod nátlakom presadzovať likvidačné zmluvy pre poskytovateľov, […]

List našej členky, skúsenej všeobecnej lekárky, Všeobecnej zdravotnej poisťovni:

Dobrý deň,chcem sa, prosím, informovať včas, aby nedošlo k nedorozumeniu pri fakturácii za mesiac apríl mnou poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako lekára prvého kontaktu -všeobecného lekára pre dospelých.Mám s Vami podpísanú zmluvu č. …….. na dobu neurčitú. K tejto zmluve mám s Vami podpísaný Dodatok č.1, kde v bode 5.2.3-Podmienky úhrady GZÚ som pochopila tak, že […]

Zmluvy s VšZP, a.s. – Podpora a výzva kolegom, výzva pacientom

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení pacienti,aktuálne ponúkané návrhy zmlúv s VšZP, a.s. sú nepodpísateľné, mame za to, že by boli predstupňom likvidácie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v SR.Naši členovia mali z veľkej väčšiny zmluvný dodatok so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. platný do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sme v dohodovacom konaní a nasledujúce 3 mesiace v zmysle zmluvy […]

Neodporúčame podpisovať zmluvy s VšZP

Neodporúčame členom podpisovať zmluvy s VšZP, a.s. Vedenie VšZP a.s. pri dojednávaní zmlúv s ambulantnými poskytovateľmi postupuje neseriózne, zmluvy sú nepodpísateĺné a pre ambulantných poskytovateľov nebezpečné.

Zmluvy s UNION ZP

9.3.2022 sa uskutočnilo jednanie SLÚŠ na generálnom riaditeľstve Union zdravotnej poisťovne, a.s. o návrhu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jednania sme sa zúčastnili v zložení MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, MUDr. Alena Jancová , hlavná koordinátorka pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Katarína Plevová, hlavná koordinátorka a regionálna koordinátorka pre Nitriansky kraj, MUDr. Oľga Vranková […]