Vážená pani poslankyňa,

Vážený pán poslanec,

Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta.

Všetci chceme túto situáciu zmeniť. Chceme prinášať pozitívne systémové zmeny, zastaviť odchod zdravotníkov do zahraničia, zvyšovať kvalitu a prinášať hodnotu pre pacienta, pretože každý z nás je aj pacientom a zdravotnú starostlivosť bude potrebovať.

Je potrebné konať tu a teraz, a preto sa so žiadosťou o podporu a pomoc obraciame na Vás, poslancov NR SR. Sme v situácii, kedy zdravotníctvo potrebuje aj Vašu podporu a nesmieme sa k nemu obrátiť chrbtom.

Okrem nesystémových rozhodnutí je jednou z kľúčových príčin nedostatku zdrojov v zdravotníctve extrémne nízka platba štátu za svojich poistencov. Títo tvoria takmer 60% všetkých poistencov na Slovensku a ide o tých najzraniteľnejších – dôchodcov, deti, nezamestnaných, mamičky na materskej, osoby v hmotnej núdzi a ďalšie zraniteľné skupiny

Napriek mnohým apelom, rozpočet pre rok 2023 nebol pripravovaný so zástupcami odbornej verejnosti. Takýto rozpočet nie je dobrou správou pre slovenských pacientov ani pre zdravotníkov. Nevytvára priestor pre potrebné systémové zmeny, nezabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia, nezabezpečí zvyšovanie kvality a zlepšovanie služieb pre pacienta. Naopak opäť prináša netransparentnosť, nestabilitu, neistotu a opäť bude potrebné dofinancovanie sektora.

Preto pre rok 2023 Vás prosíme vrátiť sa k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5% z priemernej mzdy z pred dvoch rokov, ktorá dokáže finančne zastabilizovať situáciu v našom zdravotníctve. A v budúcnosti prejsť na úroveň 5% z priemernej mzdy, a to v závislosti od prínosu, ktorý zdravotný systém prinesie slovenským občanom.

Pre rok 2023 ide o sumu približne 54,5 eur mesačne, čo je stále výrazne menej ako v susednom Česku, kde bude štát za svojich poistencov od januára 2023 platiť približne 78 eur mesačne, čo je až o 43% viac. Veľmi často sa porovnávame so susedným Českom, čo pri takomto financovaní žiaľ nie je možné, vzďaľujeme sa kvalite zdravotnej starostlivosti v susedných krajinách a najviac na to dopláca slovenský pacient.

Uvedený návrh:

  • zabezpečí stabilné a predvídateľné financovanie a zabráni účelovým politickým rozhodnutiam ako viazanie finančných prostriedkov alebo dofinancovanie na poslednú chvíľu v priebehu roka
  • zabezpečí základné financovanie aj v prípade rizika patovej situácie v parlamente alebo vo vláde, a tiež umožní financovať zdravotníctvo v prípade rozpočtového provizória
  • zníži aspoň čiastočne priepastný rozdiel medzi slovenským a českým zdravotníctvom
  • zabezpečí krytie zvýšených miezd pre rok 2023 prijaté po výpovediach lekárov
  • zabezpečí zdroje aj pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa cítia diskriminovaní potom ako boli zvýšené mzdy len pre zdravotníkov v ústavných zariadeniach
  • zabezpečí pacientom dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok

Našim jediným cieľom je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť teraz aj v ďalšom období pre všetkých obyvateľov Slovenska. Aby každý z nás dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju bude potrebovať.

Preto veríme, že podporíte predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Asociácia na ochranu práv pacientov

OZ Slovenský pacient

Slovenská lekárska komora

Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

Zväz ambulantných poskytovateľov

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Asociácia nemocníc Slovenska

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

Asociácia slovenských kúpeľov

Slovenská lekárska únia špecialistov

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa