Archív

Slovenská lekárska únia špecialistov bubnuje na poplach v súvislosti s prístupom VšZP k uzatváraniu zmlúv 

Pred týždňom Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) informovala, že prístup VšZP k uzatváraniu zmlúv s lekármi špecializovanej ambulantnej starostlivosti spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva. Podľa prezidenta SLÚŠ MUDr. Andreja Janca poisťovňou navrhované zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach (VZP) výrazne znevýhodňujú a existenčne ohrozujú ambulantných poskytovateľov. Dopad týchto nekorektných zmluvných podmienok by […]

Upozornenie vláde a ministerstvu školstva

Upozornenie pre Ministerstvo školstva SR a Úrad vlády SR. WHO publikovalo 20.1.2021 správu1. V tejto správe WHO upozorňuje, že výsledky RT-PCR testov platia, len ak sú súčasne prítomné aj klinické prejavy ochorenia. Na základe tejto správy z WHO žiadame Ministerstvo školstva, aby ukončilo výberové konanie na dodávateľa a realizátora kloktacích testov na školách. Podľa správy WHO nemá zmysel testovať týmto […]

Návrh používania bezkontaktných testov zo slín pri testovaní

VÁŽENÍ STAROSTOVIA, VÁŽENÍ PRIMÁTORI, VÁŽENÍ RIADIACI PRACOVNÍCI, RIADITELIA ŠKÔL, PREVÁDZKOVATELIA ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH ZARIADENÍ ! Plne sa stotožňujeme s názorom vlády, že treba prijať razantné opatrenie na zvládnutie koronakrízy. Jednou z možností sú plošné testovania. Existuje možnosť, ktorá je široko využívaná v Rakúsku a v Nemecku. Jedná sa o bezkontaktné antigénové testy zo slín. Pozor: nie sú to kloktacie testy! Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto […]

Nesúhlas s návrhom Všeobecn. zmluvných podmienok

Nesúhlas s návrhom všeobecných zmluvných podmienok účinným od 01.01.2021. Dňa 08.01.2021 sme obdržali nový návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej VZP), ktoré po podpise zmluvnými stranami by mali byť účinné už od 01.01.2021. VZP s nami nikto vopred neprejednal, boli nám doručené týždeň po dátume ich plánovanej účinnosti napriek tomu, […]

Otvorený list ministrovi zdravotníctva s otázkami

Vážený pán minister, Vzhľadom na to, že sme sa z médií dozvedeli o schválení Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID 19 a s očkovaním sa má údajne začať v januári, obraciame sa na Vás otvoreným listom so žiadosťou o sprístupnenie nasledujúcich informácii týkajúcich sa očkovania proti COVID-19: Koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku? Kedy bude […]

Union: Rýchle info

Navýšenie platieb pre ambulantné zariadenia, takisto náš jednací tím s MUDr. Ivetou Semetkovou dohodol  navýšenie platieb pre reumatológov v zdravotných poistovniach, ktorí boli výrazne podhodnotení. 

ÚSPECH SLÚŠ: Navýšenie platieb od ZP pre reumatológov

Na základe podkladov, vypracovaných MUDr. Ivetou Semetkovou, koordinátorkou pre odbor reumatológia, sme iniciovali jednania ohľadom navýšenia platieb reumatológom, ktorí boli výrazne podhodnotení. Jednaciemu tímu s MUDr. Ivetou Semetkovou sa podarilo dosiahnuť navýšenie platieb.