Archív

Otvorený list ministrovi zdravotníctva s otázkami

Vážený pán minister, Vzhľadom na to, že sme sa z médií dozvedeli o schválení Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID 19 a s očkovaním sa má údajne začať v januári, obraciame sa na Vás otvoreným listom so žiadosťou o sprístupnenie nasledujúcich informácii týkajúcich sa očkovania proti COVID-19: Koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku? Kedy bude […]

Union: Rýchle info

Navýšenie platieb pre ambulantné zariadenia, takisto náš jednací tím s MUDr. Ivetou Semetkovou dohodol  navýšenie platieb pre reumatológov v zdravotných poistovniach, ktorí boli výrazne podhodnotení. 

ÚSPECH SLÚŠ: Navýšenie platieb od ZP pre reumatológov

Na základe podkladov, vypracovaných MUDr. Ivetou Semetkovou, koordinátorkou pre odbor reumatológia, sme iniciovali jednania ohľadom navýšenia platieb reumatológom, ktorí boli výrazne podhodnotení. Jednaciemu tímu s MUDr. Ivetou Semetkovou sa podarilo dosiahnuť navýšenie platieb.

Bleskové info: Spoločný postup

Zapojili sme sa do spoločnej akcie s ostatnými zdravotníckymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami ako protest proti plánovanému zníženiu platieb za poistencov štátu, čo by sa prejavilo poklesom reálnych platieb pre súkromné ambulancie. 

Oznámenie podozrenia z trestného činu a výzva prokurátorom

O z n á m e n i e o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu Podpísaný Mgr. Tomáš Janco, trvale bytom Košice, Amurská 7, 040 12, občan SR, na základe nižšie uvedeného skutkového stavu podávam nasledovné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu . V dňoch 31.10. a 01.11.2020 sa uskutočnilo plošné testovanie obyvateľstva […]

Otvorený list premiérovi.

Pán premiér Matovič,

ako prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Vás vyzývam, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie o odmenách pre ľudí v prvej línii s koronavírusom, podľa ktorého sa odmeny netýkajú lekárov.

Dodatok s DôVERA ZP, a.s. možno podpísať .

Zástupcovia SLÚŠ jednali na generálnom riaditeľstve Dôvera ZP, a.s. a na generálnom riaditeľstve Union ZP, a.s. dňa 24.6.2020 a na generálnom riaditeľstve VšZP, a.s. dňa 25.6.2020 v zostave MUDr. Andrej Janco , MUDr. Alena Jancová, MUDr. Ján Keher, MUDr. Ľubica Ferenčáková a MUDr. Martina Kudláčová.