Archív

Pozvánka na XXXV. valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 3. októbra 2022 (pondelok) so začiatkom o 16.00 hodine, v hoteli KošiceHOTEL, na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu) Program Registrácia: od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]

Zápisnica – online stretnutie MZ SR so SLÚŠ

Na pozvanie MZ SR sa uskutočnilo dňa 12.9.2022 o 10:45 stretnutie medzi SLÚŠ a predkladateľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozvanie na stretnutie bolo predložené […]

K znepokojujúcej novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Milé kolegyne, milí kolegovia a milí pacienti, ktorými sme všetci, aj navrhovatelia zákona. K návrhu novely zákona samozrejme zašleme pripomienky za našu profesnú organizáciu, ale odporúčame aj jednotlivcom, aby zaslali pripomienky na portál, pretože je to veľmi závažný materiál, ktorý bol pravdepodobne pripravený teoretikmi spoza zeleného stola a bude znamenať  veľmi negatívny dopad na poskytovanie […]

Dodatky: ZP Dôvera

Tieto dni prichádzajú návrhy dodatkov zo ZP Dôvera. Dodatky sú podpísateľné, ale upozorňujeme členov, aby si skontrolovali dve informácie v platnom dodatku a novom návrhu: 1. navrhovanú minimálnu cenu bodu2. navýšené bodové ohodnotenie v rámci Vášho odboru. V prípade, ak sú tieto vyššie v navrhovanom dodatku, môžete dodatok podpísať.V prípade, ak preferujete pôvodné podmienky, pôvodný […]

Odpoveď SLÚŠ na návrh zmluvného dodatku VšZP, a.s. zaslaná na vedomie aj ministrovi zdravotníctva

Odpoveď Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. na návrh zmluvnému dodatku zasielaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti S Vami v týchto dňoch zasielaným návrhom dodatku zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako podmienku […]

Odpoveď pre VšZP na návrh dodatku zmluvy 19052022

Odporúčame ako odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovni na návrh zmluvného dodatku zaslať nasledujúcu odpoveď, príklad detskej gastroenterológie možno vynechať, prípadne nahradiť príkladom z vlastného odboru: S Vami zaslaným návrhom dodatku zmluvy nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako […]

K dodatkom VšZP

Aktuálne zasielané dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. neodporúčame podpísať.Text, ktorý by ste mali zaslať do Poisťovne namiesto podpísaného dodatku bude na slus.sk najneskôr zajtra.

Urgencia návrhu zmluvného dodatku VšZP,a.s. počas dodovacieho konania

Vážené kolegyne a kolegovia, uvedenú žiadosť sme zaslali na regionálnu pobočku VšZP, a.s., na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. a do zdravotníckeho výboru NRSR. Odporúčame , aby každý zaslal podobnú žiadosť na regionálnu pobočku v mene vlastného zdravotníckeho zariadenia. Dobrý deň,31.3.2022 nám skončila platnosť dodatku k zmluve o finančných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom Všeobecnej zdravotnej […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. zmluvnému dodatku podpísanému časťou členov ZAP

Nepovažujeme za dostatočne jasnú nasledujúcu formuláciu:„Doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľom v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 nebude počas trvania účinnosti tejto prílohy v zmysle Čl. 6 tejto zmluvy vykonané. V prípade, že bude poskytovateľovi stanovený maximálny zmluvný rozsah, má poskytovateľ nárok na doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľov v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 […]