Archív

Výzva na 4,5% pre zdravotníctvo

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta. Všetci chceme túto situáciu zmeniť. Chceme prinášať pozitívne systémové zmeny, zastaviť odchod zdravotníkov do zahraničia, zvyšovať kvalitu a prinášať hodnotu pre pacienta, pretože každý z nás je aj pacientom a zdravotnú starostlivosť […]

ONLINE konferencia SLÚŠ – pozvanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 12.12.2022 o 18.00 hodine sa uskutoční  online stretnutie slus.  Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link.  Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail:  gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili): Predmet: Konferencia SLÚŠ Do textu uveďte: […]

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Zápisnica z XXXV. Valného zhromaždenia Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ),konaného dňa 03.10.2022 v KošiciachVZ SLÚŠ zvolilo revíznu komisiu v zložení MUDr. Dagmar Markvartová, MUDr. Helena Gáborová, MUDr. Katarína Kudláková a návrhovú komisiu v zložení MUDr. František Kováčik, MUDr. Andrej Janco a MUDr. Ján Matyščák.VZ SLÚŠ schválilo Správu o hospodárení organizácie za rok 2021 a schválilo Plán rozpočtu na rok 2022.VZ […]

Pozvánka na XXXV. valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v Košiciach, dňa 3. októbra 2022 (pondelok) so začiatkom o 16.00 hodine, v hoteli KošiceHOTEL, na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu) Program Registrácia: od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]

Zápisnica – online stretnutie MZ SR so SLÚŠ

Na pozvanie MZ SR sa uskutočnilo dňa 12.9.2022 o 10:45 stretnutie medzi SLÚŠ a predkladateľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozvanie na stretnutie bolo predložené […]

K znepokojujúcej novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Milé kolegyne, milí kolegovia a milí pacienti, ktorými sme všetci, aj navrhovatelia zákona. K návrhu novely zákona samozrejme zašleme pripomienky za našu profesnú organizáciu, ale odporúčame aj jednotlivcom, aby zaslali pripomienky na portál, pretože je to veľmi závažný materiál, ktorý bol pravdepodobne pripravený teoretikmi spoza zeleného stola a bude znamenať  veľmi negatívny dopad na poskytovanie […]

Dodatky: ZP Dôvera

Tieto dni prichádzajú návrhy dodatkov zo ZP Dôvera. Dodatky sú podpísateľné, ale upozorňujeme členov, aby si skontrolovali dve informácie v platnom dodatku a novom návrhu: 1. navrhovanú minimálnu cenu bodu2. navýšené bodové ohodnotenie v rámci Vášho odboru. V prípade, ak sú tieto vyššie v navrhovanom dodatku, môžete dodatok podpísať.V prípade, ak preferujete pôvodné podmienky, pôvodný […]

Odpoveď SLÚŠ na návrh zmluvného dodatku VšZP, a.s. zaslaná na vedomie aj ministrovi zdravotníctva

Odpoveď Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. na návrh zmluvnému dodatku zasielaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti S Vami v týchto dňoch zasielaným návrhom dodatku zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako podmienku […]

Odpoveď pre VšZP na návrh dodatku zmluvy 19052022

Odporúčame ako odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovni na návrh zmluvného dodatku zaslať nasledujúcu odpoveď, príklad detskej gastroenterológie možno vynechať, prípadne nahradiť príkladom z vlastného odboru: S Vami zaslaným návrhom dodatku zmluvy nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako […]