Archív

Urgencia návrhu zmluvného dodatku VšZP,a.s. počas dodovacieho konania

Vážené kolegyne a kolegovia, uvedenú žiadosť sme zaslali na regionálnu pobočku VšZP, a.s., na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. a do zdravotníckeho výboru NRSR. Odporúčame , aby každý zaslal podobnú žiadosť na regionálnu pobočku v mene vlastného zdravotníckeho zariadenia. Dobrý deň,31.3.2022 nám skončila platnosť dodatku k zmluve o finančných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom Všeobecnej zdravotnej […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. zmluvnému dodatku podpísanému časťou členov ZAP

Nepovažujeme za dostatočne jasnú nasledujúcu formuláciu:„Doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľom v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 nebude počas trvania účinnosti tejto prílohy v zmysle Čl. 6 tejto zmluvy vykonané. V prípade, že bude poskytovateľovi stanovený maximálny zmluvný rozsah, má poskytovateľ nárok na doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľov v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 […]

Stanovisko SLÚŠ k aktuálnemu návrhu zmluvy s VšZP, a.s.

Aktuálny návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne je nepodpísateľný a len dokazuje arogantný prístup jej vedenia k poskytovateľom. Prístup VšZP, a.s. ráta s absolútnou dezorientáciou poskytovateľov. Jedine tak si možno vysvetliť, že automatické krátenie ceny bodu, ktoré by sa bolo uskutočnilo na základe údajov Poisťovne, na ktoré poskytovateľ nemá žiadny dosah, preformulovali na IPP koeficient, […]

Poznámka k listu našej členky:

V zdravotníctve SR sú toho času neefektívni všetci tí, ktorí pracujú pre dobro pacientov.Manažéri Poisťovne, ktorí sa v minulosti postarali o likvidáciu veľkých obchodných spoločností, hodnotia efektivitu zdravotníkov výlučne s ohľadom na svoje vlastné ciele. Môžu si beztrestne dovoliť nekomunikovať s poskytovateľmi pri dohodovacom konaní o zmluvách a pod nátlakom presadzovať likvidačné zmluvy pre poskytovateľov, […]

List našej členky, skúsenej všeobecnej lekárky, Všeobecnej zdravotnej poisťovni:

Dobrý deň,chcem sa, prosím, informovať včas, aby nedošlo k nedorozumeniu pri fakturácii za mesiac apríl mnou poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako lekára prvého kontaktu -všeobecného lekára pre dospelých.Mám s Vami podpísanú zmluvu č. …….. na dobu neurčitú. K tejto zmluve mám s Vami podpísaný Dodatok č.1, kde v bode 5.2.3-Podmienky úhrady GZÚ som pochopila tak, že […]

Zmluvy s VšZP, a.s. – Podpora a výzva kolegom, výzva pacientom

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení pacienti,aktuálne ponúkané návrhy zmlúv s VšZP, a.s. sú nepodpísateľné, mame za to, že by boli predstupňom likvidácie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v SR.Naši členovia mali z veľkej väčšiny zmluvný dodatok so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. platný do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sme v dohodovacom konaní a nasledujúce 3 mesiace v zmysle zmluvy […]