Archív

K znepokojujúcej novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Milé kolegyne, milí kolegovia a milí pacienti, ktorými sme všetci, aj navrhovatelia zákona. K návrhu novely zákona samozrejme zašleme pripomienky za našu profesnú organizáciu, ale odporúčame aj jednotlivcom, aby zaslali pripomienky na portál, pretože je to veľmi závažný materiál, ktorý bol pravdepodobne pripravený teoretikmi spoza zeleného stola a bude znamenať  veľmi negatívny dopad na poskytovanie […]

Dodatky: ZP Dôvera

Tieto dni prichádzajú návrhy dodatkov zo ZP Dôvera. Dodatky sú podpísateľné, ale upozorňujeme členov, aby si skontrolovali dve informácie v platnom dodatku a novom návrhu: 1. navrhovanú minimálnu cenu bodu2. navýšené bodové ohodnotenie v rámci Vášho odboru. V prípade, ak sú tieto vyššie v navrhovanom dodatku, môžete dodatok podpísať.V prípade, ak preferujete pôvodné podmienky, pôvodný […]

Odpoveď SLÚŠ na návrh zmluvného dodatku VšZP, a.s. zaslaná na vedomie aj ministrovi zdravotníctva

Odpoveď Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. na návrh zmluvnému dodatku zasielaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti S Vami v týchto dňoch zasielaným návrhom dodatku zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako podmienku […]

Odpoveď pre VšZP na návrh dodatku zmluvy 19052022

Odporúčame ako odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovni na návrh zmluvného dodatku zaslať nasledujúcu odpoveď, príklad detskej gastroenterológie možno vynechať, prípadne nahradiť príkladom z vlastného odboru: S Vami zaslaným návrhom dodatku zmluvy nesúhlasíme. Obsahuje pre poskytovateľa záväzky nad rámec zákona a pre Poisťovňu právomoci nad rámec zákona. Štatutári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. ( ďalej Poisťovňa)nemôžu požadovať ako […]

K dodatkom VšZP

Aktuálne zasielané dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. neodporúčame podpísať.Text, ktorý by ste mali zaslať do Poisťovne namiesto podpísaného dodatku bude na slus.sk najneskôr zajtra.

Urgencia návrhu zmluvného dodatku VšZP,a.s. počas dodovacieho konania

Vážené kolegyne a kolegovia, uvedenú žiadosť sme zaslali na regionálnu pobočku VšZP, a.s., na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. a do zdravotníckeho výboru NRSR. Odporúčame , aby každý zaslal podobnú žiadosť na regionálnu pobočku v mene vlastného zdravotníckeho zariadenia. Dobrý deň,31.3.2022 nám skončila platnosť dodatku k zmluve o finančných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom Všeobecnej zdravotnej […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k VšZP, a.s. zmluvnému dodatku podpísanému časťou členov ZAP

Nepovažujeme za dostatočne jasnú nasledujúcu formuláciu:„Doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľom v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 nebude počas trvania účinnosti tejto prílohy v zmysle Čl. 6 tejto zmluvy vykonané. V prípade, že bude poskytovateľovi stanovený maximálny zmluvný rozsah, má poskytovateľ nárok na doúčtovanie zdravotných výkonov realizovaných poskytovateľov v type zdravotnej starostlivosti 200 a 210 […]

Stanovisko SLÚŠ k aktuálnemu návrhu zmluvy s VšZP, a.s.

Aktuálny návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne je nepodpísateľný a len dokazuje arogantný prístup jej vedenia k poskytovateľom. Prístup VšZP, a.s. ráta s absolútnou dezorientáciou poskytovateľov. Jedine tak si možno vysvetliť, že automatické krátenie ceny bodu, ktoré by sa bolo uskutočnilo na základe údajov Poisťovne, na ktoré poskytovateľ nemá žiadny dosah, preformulovali na IPP koeficient, […]

Poznámka k listu našej členky:

V zdravotníctve SR sú toho času neefektívni všetci tí, ktorí pracujú pre dobro pacientov.Manažéri Poisťovne, ktorí sa v minulosti postarali o likvidáciu veľkých obchodných spoločností, hodnotia efektivitu zdravotníkov výlučne s ohľadom na svoje vlastné ciele. Môžu si beztrestne dovoliť nekomunikovať s poskytovateľmi pri dohodovacom konaní o zmluvách a pod nátlakom presadzovať likvidačné zmluvy pre poskytovateľov, […]

List našej členky, skúsenej všeobecnej lekárky, Všeobecnej zdravotnej poisťovni:

Dobrý deň,chcem sa, prosím, informovať včas, aby nedošlo k nedorozumeniu pri fakturácii za mesiac apríl mnou poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako lekára prvého kontaktu -všeobecného lekára pre dospelých.Mám s Vami podpísanú zmluvu č. …….. na dobu neurčitú. K tejto zmluve mám s Vami podpísaný Dodatok č.1, kde v bode 5.2.3-Podmienky úhrady GZÚ som pochopila tak, že […]