Archív

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k návrhu rozpočtu zdravotných poisťovní

Úvodom by sme chceli upozorniť, že sme všetci nielen lekári a zdravotníci, ale aj pacienti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť považujeme financie vyčlenené pre zdravotníctvo za absolútne nedostatočné a nebudeme poukazovať, ktorému typu zdravotnej starostlivosti treba z toho mála ubrať a nám pridať.Ministerstvo zdravotníctva určilo limity úhrad zdravotných poisťovní pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti vyhláškami č. […]

Stanovisko Slovenskej lekárskej únie špecialistov k novele zákona 362/2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsob, akým bol uvedený zákon prijatý, je názorným príkladom ako sa robia u nás zákony na základe objednávky z pozadia, prostredníctvom podporovaných , motivovaných kolaborantov z radov lekárov a bez pripomienkového konania. Zástupcom lekárov, ktorí by mohli narušiť objednaný scenár ani len neumožnia sa vyjadriť. Zástupcovia SLÚŠ ovládajú zákony, poznajú prax a praktické dopady legislatívnych […]

K antivirotiku Lagevrio ( molnupiravir) zo stránky Európskej liekovej agentúry ( EMA)

Tento materiál nám na rozdiel od promotorov z radov lekárov a oficiálnych štruktúr hovorí minimálne to, že o molnupiravire ešte nič nevieme. Sledovania začnú až teraz na našich ľuďoch a zatiaľ sa ukazuje , že do 14 dní od podania sa pacient s ľahkým COVIDom môže vyhnúť ťažkému priebehu a hospitalizácii. Čo bude nasledovať , […]

Výzva Slovenskej lekárskej únie špecialistov vláde SR

Účastníci online konferencie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorá sa uskutočnila 14. decembra 2021 žiadajú vládu a kompetentných o   zorganizovanie adekvátnej a kvalitne vybavenej siete covidových  ambulancií, ktorá zabezpečí primeranú starostlivosť o SARS CoV-2 pozitícneho pacienta od počiatku a vybaví ho potrebnýmui liekmi, čo považujeme za základný predpoklad na odbremenenie nemocníc od zahltenia ťažkými stavmi. o ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS […]

Výstupy Online stretnutia SLÚŠ

Vážené kolegyne a kolegovia,15.12.2021 sa uskutočnilo prvé online stretnutie SLÚŠ. Kolegovia skonštatovali, že bolo pre nich veľmi prínosné a dohodli sme sa na pravidelných online stretnutiach minimálne 1x/2mesiace a podľa potreby na požiadanie členov častejšie.Na stretnutí sme referovali o podaní trestného oznámenia na vedenie VšZP v súvislosti s vnútením nedohodnutých Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) zaväzujúcich […]

ONLINE Stretnutie SLÚŠ

14.12.2021 o 17:00 sa koná ONLINE stretnutie Slovenskej lekárskej únie špecialistov k aktuálnej situácii v zdravotníctve a ambulantnom sektore. V prípade záujmu, napíšte e-mail s predmetom „Stretnutie SLÚŠ december 2021“ na stretnutia.slus@protonmail.com a zašleme vám inštrukcie pre pripojenie. SLÚŠ

UPOZORNENIE k novým krokom VšZP

Neodporúčame kolegom reagovať na oznámenie zverejnené na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne a vypĺňať akýkoľvek formulár v súvislosti s podpisovaním zmlúv alebo objednávaním pacientov na vyšetrenie cez portál zdravotnej poisťovne. K aktuálnej situácii budeme realizovať online stretnutie SLÚŠ. Sledujte našu stránku , v najbližších dňoch uvedieme termín. Všetkých Vás pozdravujeme . Za Hlavnú koordinačnú radu SLÚŠMUDr. […]

Zápisnica z XXXIV. VZ SLÚŠ, konaného dňa 14.10.2021 v Košiciach

Valné zhromaždenie prebehlo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné. Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Schvaľuje postup prezidenta a vyjednávacieho tímu SLÚŠ v spore so VšZP o znenie všeobecných zmluvných podmienok. Po zohľadnení referovaných skúseností s uzatváraním zmlúv a revíznou činnosťou VšZP u viacerých vybraných PZS, členov SLÚŠ, valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný právny postup […]

Pozvánka na kľúčové XXXIV valné zhromaždenie SLÚŠ

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na XXXIV. Valné zhromaždenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hodine, v Hoteli ROKOKO, v časti OHNISKO (vchod zozadu) na Gorkého ulici č. 9. Upozornenie! Hotel pracuje v režime OTP. Program Registrácia:      od 15.45 h Uzavreté zhromaždenie   (výhradne členovia SLÚŠ) 16.00 […]