Milé kolegyne, milí kolegovia a milí pacienti, ktorými sme všetci, aj navrhovatelia zákona.

K návrhu novely zákona samozrejme zašleme pripomienky za našu profesnú organizáciu, ale odporúčame aj jednotlivcom, aby zaslali pripomienky na portál, pretože je to veľmi závažný materiál, ktorý bol pravdepodobne pripravený teoretikmi spoza zeleného stola a bude znamenať  veľmi negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. K návrhu máme viaceré zásadné pripomienky.

Absolútne neprijateľné je, aby objednavanie do zdravotníckeho zariadenia bolo možné len cez informačný systém a aj bez účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  Budeme smiešnymi priekopníkmi  vo všeobecnej dostupnosti intímnych údajov všetkých občanov. Vytvoríme podmienky pre únik údajov, respektíve už teraz môžeme povedať, že sú pri minimálnej snahe voľne dostupné  na komerčnom internete, postačuje rodné číslo.  Budeme financie za zdravotnú starostlivosť  neúčelne platiť IT firmám na korigovanie tzv. kybernetických hrozieb a nie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Takýto systém eZdravia je samotný kybernetickou hrozbou, je založený na nesvojprávnosti pacientov a nemá obdoby nikde na svete.
Bolo by vhodné, aby sa každý aj vo svojom mene zapojil do pripomienkového konania a svoje pripomienky označil ako zásadné.
Koncentráciu zdravotných údajov o občanoch ešte stále nepovoľuje platná európska legislatíva, takže odvolanie sa navrhovateľov novely na harmonizáciu legislatívy je minimálne zavádzanie.

Klinknite link: Novela zákona