Tieto dni prichádzajú návrhy dodatkov zo ZP Dôvera.

Dodatky sú podpísateľné, ale upozorňujeme členov, aby si skontrolovali dve informácie v platnom dodatku a novom návrhu:

1. navrhovanú minimálnu cenu bodu
2. navýšené bodové ohodnotenie v rámci Vášho odboru.

V prípade, ak sú tieto vyššie v navrhovanom dodatku, môžete dodatok podpísať.
V prípade, ak preferujete pôvodné podmienky, pôvodný dodatok nemá obmedzenú časovú platnosť a nemusíte podpísať nový návrh dodatku.