Aktuálne zasielané dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. neodporúčame podpísať.Text, ktorý by ste mali zaslať do Poisťovne namiesto podpísaného dodatku bude na slus.sk najneskôr zajtra.