1. Upozornila, že  povinné odvody sú určené na úhradu zdravotnej starostlivosti a nie  na zisky akcionárov ZP.

2. Základná cena bodu je nižšia ako cena bodu ostatných zdravotných poisťovní. Pokial koeficienty sú bonusom tak základná cena bodu by mala byť minimálne taká ako konkurenčne po navýšení.
3.Požiadala, aby   pomôcky  pre inkontinetných pacientov s  trvalou a nezvratnou  inkontinenciou  Poisťovna vyriešila  dobíjateľnými kartami na nákup pomôcok v lekárni do sumy podľa   vestníka  bez nutnosti  predpisu u lekára, aby si pacient v lekárni vybral, čo potrebuje.
4. Požiadala o  riešenie problematiky neurosonologie pre  zastaralosť katalógu výkonov
5. Upozornila, že podľa písomného stanoviska MZ SR neurológia nie je regulovaný odbor  a uznávanie výkonov mimo  odbornosti z katalógu výkonov závisí od jednania a dohody  s Poisťovnou.
6. Upozornila na nutnosť stanovenia cenového výmeru pre kódy 60,62,62, kody pre EEG a sono, v opačnom prípade reálne hrozí úplný rozpad systému poskytovania ambulantnej ZS.

Stretnutia sa údajne podľa zástupkyne Poisťovne zúčastnilo asi 200 účastníkov, nikto nevyjadril nesúhlas, ani súhlas s podnetmi pani doktorky. Údajne však po stretnutí prišlo asi 5 emailových vyjadrení nesúhlasu od bližšie neuvedených kolegov. Na mieste sú otázky: To naozaj? Ak áno, tak od toho, ktorý sa živí činnosťou v súkromnej  ambulancii? Ak nepotrebuje adekvátne platby od zdravotných poisťovní za kvalitnú zdravotnú starostlivosť, tak čím iným si zabezpečí príjem?

Ak je to kolega, ktorý neprevádzkuje zdravotnícke zariadenie, ale je zamestnancom v lôžkovom zariadení, čo tým sleduje?

Ak je náhodou vo vedení spoločnosti, koho zastupuje a prečo?

Na záver: Typické osvedčené postupy v zdravotníctve, že sa všetci zaoberajú 5 anonymnými účastníkmi, ktorí sa z nejakého dôvodu pridajú na stranu sily, ich názor sa použije ako smerodajný a názory ticho súhlasiacich 195 účastníkov sú napokon nezaujímavé.

Poučenie pre kolegov. Zlepšenie podmienok nedosiahneme len mlčaním a postúpením plnej moci. Chcelo by to aspoň príležitostne slovnú podporu niekoho, kto je ochotný zasadiť sa za zlepšenie podmienok pre všetkých a nie na ich úkor si v tichosti poriešiť výhody pre seba.