Vážení kolegovia, všetci registrujeme, že v posledných mesiacoch sa znova zmenili vnútorné revízne pravidlá poisťovní v náš neprospech a v rozpore s platným zákonom redukujú úhrady za poskytnuté zdravotné výkony. Pri našom dlhodobom podfinancovaní a osvedčenom sanovaní rozpočtu zdravotných poisťovní na náš úkor, je čas prestať ďalej ustupovať. Forenzná zodpovednosť je stále na nás a v nastavenom systéme sa počíta s tým, že budeme poskytovať potrebné výkony bezodplatne až do zániku ambulancie. Stačí, že v médiách spustia zastrašovaciu kampaň na lekárov pomocou rokmi osvedčených spolupracovníkov.

Stále prevláda dobrý pocit, že „sme tých zdravotníkov zase úspešne zrovnali“ a popritom aj mediálne prekryli obrovské úniky z povinných zdravotných odvodov na projekty, ktoré prinášajú zisk ľuďom, ktorí v zdravotníctve pacientovi nepodali ani papierovú vatu.

V prílohe máte vzor listu na reklamáciu protiprávne neuznaných výkonov a na ďalší postup v súlade so zákonom. Ďalším právnym krokom by mohlo byť aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V prípade záujmu pripravíme vzor.