Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v pondelok 20.2.2023 o 18:00 hodine sa uskutoční  online stretnutie SLÚŠ. 

Formát on-line konferencií Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu, zároveň obdržíte aj link. 

Z Vašej strany je potrebné zaslať z Vášho e-mailu na e-mail: 

gsslus@protonmail.com nasledujúce údaje ( ak ste tak ešte doteraz neurobili):

Predmet: Konferencia SLÚŠ

Do textu uveďte: Meno člena, názov zdravotníckeho zariadenia, adresu, telefonický alebo mobilný kontakt.

Tešíme sa na stretnutie, máme dôležité témy.