Archív

Zápisnica z jednania SLÚŠ v ZP Sidéria – 16.9.2005

dovolím si upozorniť Vás všetkých na zápisnicu z jednania zástupcov SLÚŠ s generálnym riaditeľom ZP Sidéria-Istota, ktoré pokladám za natoľko významné, že za určitých okolností by mohlo znamenať aj zlom…