Archív

Smrtiaci pokoj v slovenskom zdravotníctve

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SLÚŠ som bol zaviazaný stretnúť sa v dostatočnom predstihu pred tohoročným májovým, v poradí druhým Dňom zdravia zdravotníkov s prezidentom SLK SR, prof. M. Dragulom a jednať s ním o podpore tohto protestu zo strany Komory.

Keď je Obama komunista a socialisti demokratmi

Vrátili sme sa z dovolenky, pár týždňov sme opäť raz plní ničím neodôvodneného podovolenkového optimizmu popracovali, a bum, sme v realite. Tá je pre slovenských lekárov už znateľne pesimistickejšia.

Slovo na okraj konferencie XVII. VZ SLUŠ

Za
 všetko,
na
čo
 som
 myslieť 
mal
a nemyslel,
čo
 som 
povedať 
mal a nepovedal,
čo 
som
urobiť
 mal
 a neurobil,
mi
 odpusť,
 ó
Bože! Túto
 modlitbu
 vyriekol
 pred
stáročiami,
možno
 aj
tisícročiami
 neznámy 
Arab,
ktorý 
bol
 s veľkou
 pravdepodobnosťou
chudobný, 
behal 
po púšti bosými
 nohami
 v prúžkovanej
 košeli,
 lebo možno 
nemal
 ani
 osla,
na
 ktorom 
by
 sa 
niekde
 dopravil.

Chyby nášho poistného systému a cesta k náprave

Náš súčasný systém nie je reálny poistný systém. To, čo nazývame zdravotné poistenie je reálne zdravotnícka daň a zdravotné poisťovne sú správcami dane. Skutočný poistný systém je založený na vzťahu poistenca a poisťovne, ktorý je primárny. Náš poistenec však nie je v priamom vzťahu s poisťovňou, pretože nemá v rukách konkrétnu poistnú zmluvu.

Zápisnica z jednania SLÚŠ v ZP Sidéria – 16.9.2005

dovolím si upozorniť Vás všetkých na zápisnicu z jednania zástupcov SLÚŠ s generálnym riaditeľom ZP Sidéria-Istota, ktoré pokladám za natoľko významné, že za určitých okolností by mohlo znamenať aj zlom…