Vážení kolegovia, vážení pacienti,

 

ako ste si iste všimli, v médiách opäť raz rezonuje obľúbená téma každej doterajšej vlády: „ Lekári medzi sebou vedú vojnu o peniaze“ . Ako už viackrát predtým, je to osvedčený spôsob, ako odpútať pozornosť verejnosti od kľúčového problému, nedostatku financií v zdravotníctve a ich netransparentného rozdeľovania . Tentoraz je to v priamej súvislosti s nezmyselnými požiadavkami na „rozšírenie právomocí obvodného lekára“. Ako aj po minulé razy, pozornosť si táto téma vyslúžila stále vtedy, keď SLÚŠ požaduje od vlády navýšenie financií do systému, keď poukazuje na problémy v slovenskom zdravotníctve, alebo keď sa dožaduje jednotného postupu lekárov v ich oprávnenom boji za zlepšenie podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Práve toto sme posledný týždeň urobili. V súvislosti so zverejnením hlavných položiek rozpočtu na zdravotníctvo SR sme zverejnili hlavné problémy a požiadavky zdravotníkov, ale aj pacientov, smerované na vládu, ktoré sme získali na základe rozsiahlej ankety . Sme presvedčení, že v pozadí tejto mediálnej kampane ide o cielené odvádzanie pozornosti od týchto požiadaviek za použitia ľudí, ktorí si neuvedomujú svoju zodpovednosť , alebo dostávajú výhody za to, že pomáhajú vytvárať dojem, že jednotlivé sektory a segmenty si chcú vydobýjať financie jeden na úkor druhého. Odmietame takýto postup, odmietame sa dať vťahovať do podružných problémov, ktoré sú riešiteľné medzi zdravotníkmi a MZ SR a preto nemajú traumatizovať verejnosť a znevažovať lekársky stav. Nedáme sa zneužiť na takéto ciele. Vyzývame preto: 1. Vládu SR a MZ SR aby nám dali odpoveď na materiál, ktorý bol doručený na adresy ich hlavných predstaviteľov 2. MUDr. Petra Liptáka, aby si uvedomil nevhodnosť chvíle a nezodpovednosť svojho počínania 3. Všetky zdravotnícke organizácie, aby sa vyjadrili k problémom v slovenskom zdravotníctve a podporili naše spoločné požiadavky, zverejnené na www.slus.sk

 

 

V Košiciach, dňa 21.10.2009

 

MUDr. Andrej Janco Prezident SLÚŠ