VZ schvaľuje:

• Správu o hospodárení za rok 2008

• Čerpanie rozpočtu za rok 2009

 

XVII.VZ SLÚŠ ukladá:

• Presadenie možnosti priameho využitia financií z eurofondov pre konkrétnych poskytovateľov a ich

ambulancie

• Projekt štátnej pomoci pri vybavení ambulancií

• Zmena správania sa štátu a verejnosti voči lekárovi

• Paušálny príplatok k dôchodku lekárom a sestrám po odpracovaní definovanej minimálnej doby

v zdravotníctve na území SR

• Dodržanie ústavy SR (konečne naplniť rovnoprávnosť v hospodárskej súťaži, rovnosť v podnikaní)

• Konečne uviesť do života Katalóg výkonov s reálnymi nákladovými cenami

• Zreálniť rozsah poskytovanej ZS, hradenej z verejného zdravotného poistenia (plne, čiastočne

hradené a nehradené)

• Pripoistenie

• Garancie úhrady výkonov zo strany štátu pri krachu poisťovne

• Deň zdravia, zorganizuje SLÚŠ aj za účasti SAS ČR v posledný piatok v máji 2009

• Dôsledná kontrola platobnej schopnosti VŠZP prostredníctvom orgánov štátnej správy