Vážení kolegovia, 

dovolím si upozorniť Vás všetkých na zápisnicu z jednania zástupcov SLÚŠ s generálnym riaditeľom ZP Sidéria-Istota, ktoré pokladám za natoľko významné, že za určitých okolností by mohlo znamenať aj zlom v našich vzťahoch s poisťovnami, ako aj zásadnú zmenu v spôsobe hodnotenia SAS. Je to viaka významnej zmene v prístupe poisťovne k privátnej SAS v súvislosti s transformáciou na akciovú spoločnosť ktorá, ako sa zdá, bude znamenať podstatné sprísnenie kontroly financovania jej činností zo strany akcionárov. V tejto súvislosti sa konečne začína akceptovať naše tvrdenie, že privátna (C)AS je najefektívnej1ou zložkou zdravotníctva a ako taká je najrentabilnejšia aj z hľadiska finančného. Teší nás to, lebo zásluhu na tom má výhradne naša organizácia.


Je dôležité, aby ste poznali obsah tohto príspevku. Preto ak ste členom SLÚŠ, urýchlene sa zaregistrujte podľa návodu, ktorý si na našej stránke nájdete, aby Vám mohol byť pridelený login. Pomocou loginu, ktorý slúži ako kľúč, sa dostanete k informáciám, ktoré sú určené výhradne pre členskú základňu SLÚS. Tieto informácie Vám pomôžu vytvoriť si prehľad v terajšej situácii bez straty desiatky. Mám na mysli predovšetkým výsledky jednaní s poisťovň
ami, ktoré odteraz budeme zverejňovať výhradne takto. Týmto spôsobom sa budú zverejňovať tiež pokyny pre regionálnych koordinátortov a aj iné podstatné informácie. Zaregistrujte sa ešte dnes (najneskôr zajtra, keď ste práve na chate) !

MUDr. A. Janco