Na základe podkladov, vypracovaných MUDr. Ivetou Semetkovou, koordinátorkou pre odbor reumatológia, sme iniciovali jednania ohľadom navýšenia platieb reumatológom, ktorí boli výrazne podhodnotení. Jednaciemu tímu s MUDr. Ivetou Semetkovou sa podarilo dosiahnuť navýšenie platieb.