V tabuľke je uvedená  škála diagnóz a podmienok (obmedzení), s ktorými bude DZP v rámci kontroly na diaľku  v odbornostiach 048 a 154  akceptovať na úhradu vykázaný výkon č.  5300. Výkon 5301 bude uznávať   štandardne.

Zo strany DZP odborníkov  doplnili aj diagnózu  R16.2, kvôli diskutovanej potrebe vyšetrenia sleziny v niektorých prípadoch.

 

Akceptovaná dg pre výkon 5300

Odbornosť 154

Odbornosť 048

R10*

obmedzenie: 1x v ošetrovanom prípade

obmedzenie: typ odosielateľa: A

K50*

obmedzenie:1x/3 mesiace*

obmedzenie:1x/3 mesiace*

K51*

obmedzenie: 1x/3 mesiace*

obmedzenie: 1x/3 mesiace*

R16.2

obmedzenie 1x/1mesiac

obmedzenie: 1x/1mesiac

*vyžaduje sa špeciálne prístrojové vybavenie – popis vybavenia k 19. 12. 2013 nedodaný (lineárna sonda) 

Hlavní odborníci MZSR pre gastroenterológiu vo svojich reakciách zo dňa 20. resp. 22. 12. 2013 vyslovili s navrhnutou škálou diagnóz svoj súhlas.

 

Akceptovaná dg pre výkon 5300

Odbornosť 154

Odbornosť 048

R10*

obmedzenie: 1x v ošetrovanom prípade

obmedzenie: typ odosielateľa: A

K50*

obmedzenie:1x/3 mesiace*

obmedzenie:1x/3 mesiace*

K51*

obmedzenie: 1x/3 mesiace*

obmedzenie: 1x/3 mesiace*

R16.2

obmedzenie 1x/1mesiac

obmedzenie: 1x/1mesiac

*vyžaduje sa špeciálne prístrojové vybavenie

 

MUDr.Alena Jancová, hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a ZP