1. V priebehu posledného týždňa sa uskutočnili finálne jednania SLÚŠ s Union ZP, cena bodu bola dohodnutá na 0,50Sk do 30.6.2007 pre všetkých, do konca roka 2007 len pre tie odbory, ktoré vypracujú guidelines podľa schémy uverejnenej na našej www.stránke. Jednania o guidelines budú pokračovať. Zmluvy s Union ZP, a.s. odporúčame podpísať.

 

2. Pokračujú jednania o zmluvách s Európskou zdravotnou poisťovňou, a.s. o výsledku budeme informovať na www.stránke. V týchto dňoch zasielané zmluvy SLÚŠ neodsúhlasila.

 

3. Zástupcovia SLÚŠ sa zúčastnili prijatia v zdravotnom výbore NR SR. MUDr. Andrej Janco ako jediný zo stavovských a profesných zdravotníckych organizácií vyjadril ostrý nesúhlas s plánovanou redukciou siete špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti a súčasnej redukcie siete lôžkových zariadení, na ktorej pracuje komisia , v ktorej nie sú zástupcovia poskytovateľov ŠAS a kritériá, podľa ktorých sa bude sieť stanovovať neboli zatiaľ s nikým z odbornej verejnosti prediskutované. Rozhodujú o nich ľudia „od zeleného stola“. MUDr. Andrej Janco upozornil, že legislatívne návrhy zmien v zdravotníctve vznikajú taktiež bez spolupráce s odbornou verejnosťou a pripravuje ich úzka skupina ľudí, politicky motivovaných. Návrhy sú neodborné a môžu mať katastrofálne následky na zdravotnícky systém v SR a na zdravotný stav obyvateľstva.

 

4. MUDr. Andrej Janco predniesol prednášku na tému „17 rokov ŠAS“ na konferencii organizovanej združením zdravotných poisťovní s názvom “ Zdravie nie je zadarmo“. V prednáške upozornil na zložité a v poslednej dobe zhoršujúce sa postavenie ŠAS v zdravotníckom systéme.

 

5. Obdržali sme odpoveď generálneho riaditeľa VšZP na protest SLÚŠ proti nahradeniu termínu „odporúčaný finančný rozsah na lieky“ termínom „dohodnutý finančný rozsah na lieky“ a to dokonca so spiatočnou účinnosťou od marca 2006. V odpovedi generálny riaditeľ VšZP Ing. Anton Kováčik v rozpore so skutočnosťou tvrdí, že v zmluvách sme mali od marca 2006 termín „dohodnutý rozsah na lieky“ a napriek tomu, že máme k dispozícii aj zápisnicu z jednania, podľa ktorej na náš návrh bol v zmluvách termín „odporúčaný rozsah na lieky“, máme platné zmluvy s týmto termínom, tvrdí, že s naším súhlasom bol do zmlúv zavedený termín „dohodnutý finančný rozsah na lieky“ už v marci 2006. Komentár k tejto skutočnosti nechávame na každom z Vás. Napriek tomu sme opakovane protestovali proti neinformovanosti alebo zámeru generálneho riaditeľa.

 

6. 13.12.2006 sa zúčastnia naši zástupcovia jednania s finančným riaditeľom DôVERA zdravotná poisťovňa a.s.

 

7. Kolegovia, ktorí absolvovali školenie SMK, obdržia do konca roka 2006 certifikát a faktúru, ktorá je dokladom o zaplatení príslušného poplatku.