Zapojili sme sa do spoločnej akcie s ostatnými zdravotníckymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami ako protest proti plánovanému zníženiu platieb za poistencov štátu, čo by sa prejavilo poklesom reálnych platieb pre súkromné ambulancie.