Predstavte si takúto situáciu. Obstúpi vás svorka asociálnych výrastkov a začne na vás dorážať. Kým sa ubránite zdanlivo hlavnému útoku spredu, z ostatných strán utŕžite množstvo rán. Nakoniec aj tak ostanete okradnutý a navyše na vás zvalia vinu a zodpovednosť za celý incident. Toto je taktika pouličných gangov, ktorá sa zo strany finančných skupín uplatňuje desaťročia za účelom manipulácie verejnej mienky voči každému, kto stojí v ceste ich záujmu, či je to vláda, politická strana, zákon, alebo súkromní lekári. Až keď si konečne pripustíme, že väčšina opozičných strán sú projekty finančných skupín, až keď si uvedomíme, ako široko a ako často je ich záujem presadzovaný prostredníctvom celých desaťročí cielene a systematicky dosadzovaných  skorumpovaných úradníkov ministerstiev, zdravotných poisťovní, štátnej samosprávy, odborov, stavovských a iných organizácií a inštitúcií, ako aj vedenia nemocníc až po úroveň koncových článkov, až potom si dokážeme vytvoriť predstavu, prečo je vplyv finančných skupín na dianie v zdravotníctve určujúci. V mnohom prevyšuje dokonca aj záujem štátu, nehovoriac o záujme občanov, alebo zdravotníkov. Väčšina týchto ľudí nebola do svojich úradov dosadená aktuálnou Ficovou vládou, preto ich spoločnou črtou nie je príslušnosť k Smeru. Ich spoločnou črtou je, že sú podriadení finančnej skupine a je jedno, na akom mieste sa nachádzajú. Ak majú svojich ľudí všade, kde to potrebujú,  tak pomocou jednej skupiny ľudí, ktorú majú na povel, môžu „odhaľovať“ a kompromitovať  iné, už „použité“ osoby, ktoré skorumpovali už predtým. Kto má mať o ich korupčných praktikách väčší prehľad, ako ten, kto ich skorumpoval?  Mediálna atmosféra, ktorá sa kreuje v mainstreame v súvislosti so zákonom o platbách v ambulanciách, nesie charakteristické črty tejto taktiky. Médiá nastolili súčasne viacero veľkých tém, ktoré sú očividne namierené proti vláde. Kým jej napadnutí členovia budú celú svoju energiu venovať vlastnej obrane, potichu pretlačia protiústavné zmeny. Aj diskusia o platbách, postupne sa meniaca na diskusiu o výške platieb (vďaka hrdinskej opozícii) v ambulanciách sa v médiách vedie len preto, aby sa pozornosť verejnej mienky zaviedla celkom inde, ako je podstata problému.

A podstata problému je táto: Iste si spomínate, ako v čase odchodu Ing. M. Forraia z postu generálneho riaditeľa VšZP (po prepuknutí aféry s tetou Ankou) bolo v tejto štátnej, najväčšej zdravotnej poisťovni v SR údajne všetko v poriadku, a to do takej miery, že sa za neho verejne zaručoval i sám minister Čislák. Inžiniera Forraia vystriedal nový riaditeľ, takisto nominant Smeru. Potom prešlo pár mesiacov a zrazu zdravotná poisťovňa oznámila stratu v hospodárení VšZP vo výške 200 miliónov Eur (v médiách udávaná výška sumy sa menila takmer denne) !  Toto zistenie vyšlo z iba 10 dní trvajúceho (!) septembrového (2016) auditu firmy Deloitte Advisory, s.r.o.  zhodou okolností sídliacej na Einsteinovej ulici, rovnako ako aj Penta, pravdepodobne s cieľom vyhlásiť VšZP za insolventnú, dostať ju do nútenej správy a tak v zmysle platného zákona prepísať jej poistný kmeň na druhú najväčšiu poisťovňu na trhu, na Dôveru, a.s., patriacu finančnej skupine Penta. Že by to bola privatizácia štátnej poisťovne? Ale iste, zákonnou cestou…….. Mimochodom, firma Deloitte Advisory, s.r.o. je sestrou auditorskej spoločnosti, v činnostiach má registrovanú konzultačnú činnosť a finančné poradenstvo, nie auditorské služby. V minulosti ( za Dzurindovej vlády) vstupovala so svojim poradenstvom do procesu zabrzdenej privatizácie, s cieľom ju odblokovať, obyčajne ako sprostredkovateľ medzi investorom a štátom. Kto asi je tým investorom, keď Deloitte sídli v budove Penty a jeden z jej partnerov, Iain Child, prešiel z vedúcej pozície Deloitte do Penty ako jej partner a prezident Penta Investments (2010)? Viete si predstaviť, že Penta takýmto spôsobom prevezme poistný kmeň VšZP? Že by sa naplnili slová šéfa Penty pre zdravotníctvo, E. Matáka, ktorý sa 6,122014 na Pluska.sk vyjadril, že „ keby sa na Slovensku zrušilo 30 nemocníc, nič sa nestane“? A čo by sa stalo s malými privátnymi ambulanciami? A čo pacienti, keď Dôvera už dnes svojvoľne a rozpore so zákonom neprepláca množstvo výkonov?

Skúsme si postaviť logickú otázku, keď VšZP bezchybne viedli a aj dnes vedú ľudia, za ktorých sa môžu zaručovať aj ministri, tak potom kto spôsobil túto nehoráznu stratu v hospodárení VšZP? A kedy vznikla , keď vždy bolo všetko akože v poriadku a pod kontrolou?  Nato prešiel rok a MZSR vydalo vyhlásenie, v ktorom oznamuje svoj úmysel opäť ďalší raz oddĺžiť štátne nemocnice v sume niekoľko sto  miliónov Euro (585 miliónov Euro k 31.12.2016, pričom dlh tvorí 647 miliónov Euro).

Teraz sa pozrime na Dôveru, a.s. V čase zlučovania zdravotných poisťovní  Dôvera a Apollo (neskôr už len Dôvera, a.s.) poisťovňa sama sebe nacenila dovtedy „bezcenný poistenecký kmeň“ na 470 miliónov Euro.   T toho sumu 413 miliónov Euro si poisťovňa Dôvera, ktorú na 100 % vlastní finančná skupina Penta, zapísala do výkazov ako záväzok voči vlastným akcionárom! Na splatenie záväzku si vybrala úver a svojim akcionárom/vlastníkom každoročne vypláca splátky istiny úveru vo výške 44,5 milióna Eura ! V tom istom roku, ako táto suma ide akcionárom na Cyprus, ZP Dôvera uhradí 42 miliónov Euro pre všetkých špecialistov dovedna,  a takmer 40 miliónov na vlastnú správu, a pritom sa tvári, že zo zákona všetko uhradila !!!! Podotýkam, že dnešný minister Drucker o tom niečo musí vedieť, lebo sa na tomto procese zlučovania poisťovní sám osobne zúčastnil.

Dajme si spoločne otázku: Z čoho poisťovňa spláca splátky istiny vo výške 44,5 milióna Eura ročne? Samozrejme, z verejných financií, ktoré boli vybrané od poistencov, teda nás všetkých , ktoré boli podľa kľúča rozdelené poisťovniam a ktoré mali slúžiť na to, aby sa uhradila zdravotná starostlivosť. Každý súdny človek si okamžite postaví otázku, odkiaľ majú brať zdravotné poisťovne financie na uhrádzanie zdravotnej starostlivosti, keď dopustili takéto straty vo svojom  hospodárení? Samozrejme, keď sa hľadá príčina straty financií, stopy vždy vedú k súkromným špecialistom.  Napríklad VšZP sa už opakovane vyjadrovala ohľadne odzmluvnenia  120-tich ambulancií špecialistov, čím údajne chce ZP ušetriť 3 milióny Euro. Pripusťme, že VšZP má (ako vždy) pravdu a že rozviazaním zmlúv so 120-timi ambulanciami sa naozaj ušetria 3 milióny (už dnes je na Slocvensku 4x menej špecialistov na 10000 obyvateľov ako v Rakúsku a 2 x menej ako v Nemecku!).  Ale čo so 197 miliónmi Eur ďalších strát VšZP? Čomu ich pripísať ?  To zatiaľ nepovedal nikto, lebo  nikto nechce povedať pravdu, totiž, že štát nedokázal zastaviť zadlžovanie nemocníc , ktoré ide predovšetkým na vrub neadekvátne navýšených cien za služby a tovary, dodávané zo strany politicky chránených veľkopodnikateľov s verejnými prostriedkami, ktorí podnikajú v zdravotníctve. Štát preto musí pravidelne oddlžovať štátne nemocnice, čím však zároveň maskuje  celú korupčnú štruktúru dlhu nemocníc. A presne v tom spočívajú straty VšZP , ktorá takto musí šetriť na všetkom,  čo by jej bránilo vyplatiť za predražené služby štátom chráneným veľkopodnikateľom s verejnými prostriedkami. Rovnako postupuje aj Dôvera, vlastnená finančnou skupinou Penta. Nebudú predsa šetriť na vyplácaní podielu svojim akcionárom…..

Ako chcú poisťovne likvidovať svoje straty? Pochybujem, že by ich chceli likvidovať, lebo sú to straty, spôsobené únikom verejných financií pre osoby, ktoré sú buď akcionármi v prípade súkromnej poisťovne a v tom prípade strata poisťovne tvorí zisk akcionára, alebo v prípade štátnej poisťovne strata vzniká v dôsledku neoprávnene navýšených cien za služby a tovary v štátnych nemocniciach, ktoré takisto vytvárajú zisk politicky chránených veľkopodnikateľov s verejnými financiami. V oboch prípadoch teda záujem občana naráža na zisky skupiny osôb, ktoré sú nad neho vždy nadradené.

A ako chcú poisťovne zamaskovať štruktúru svojich strát? Tie isté osoby, čo vlastnia Dôveru, tie isté osoby, čo politicky rozhodujú o hospodárení VšZP, predsa vlastnia, alebo určujú agendu médií! Môžu predsa odviesť pozornosť od podstaty a pokojne sa pritom môžu oprieť o zmanipulovanú verejnosť, ktorú môžu vždy postaviť proti súkromným lekárom.

Keďže zdravotným poisťovniam vôbec nejde o záujem pacienta, ako to verejne proklamujú, bude to bezohľadné a zlikviduje to väčšinu výhod existujúceho systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dosiahnu to dvojakým spôsobom. V prvom rade sa budú snažiť získať dodatočné zdroje financií do poistného systému a to cez pripoistenie, ktoré  bude povinné, bude odvedené a prerozdelené približne rovnakým spôsobom, ako dnes obvyklé zdravotné poistenie. Pacientovi neprinesie žiadnu výhodu, iba viac peňazí rovnakým osobám a skupinám, ktoré už dnes tunelujú verejné zdroje, určené na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Druhý spôsob je cesta šetrenia nákladov, aby zdravotné poisťovne nemali náklady na zdravotnú starostlivosť. To sa dá tak, že ZP obmedzia diagnostické a liečebné možnosti lekárov, čo je už prakticky dokonané, samozrejme na úkor občanov SR a na zodpovednosť „zlých lekárov“. Čo bude obzvlášť bolestivé pre nás, ale určite aj pre pacientov, je to, že zlikvidujú malé súkromné ambulancie. V prvom rade ide o likvidáciu špecialistov, hneď potom bude nasledovať aj likvidácia ambulancií všeobecných lekárov. Tento proces je už rozbehnutý v plnom prúde.  Pacienti od špecialistov budú presmerovaní do veľkokapitálových polikliník, z malej časti aj do štátnych ambulancií pri nemocniciach, pacienti od všeobecných lekárov do integrovaných centier, ktoré budú patriť takmer výlučne veľkokapitálu. Samozrejme, všade sa bude platiť, platiť vždy a za všetko, lebo všetko sa postaví ako nadštandard.

A presne o toto ide aj v dnešnej mediálnej kampani, v návrhu poslancov o platbách v ambulanciách, naučiť ľudí v ambulanciách platiť namiesto zdravotnej poisťovne a vyskladať sa na zisk vyvolených. Privyknúť ich na to, že je to nevyhnutné a že je to integrálnou súčasťou slovenského zdravotníctva. Keď sa vám to zdá nemožné, pozrite na systém zdravotníctva v krajinách, ktoré nám sústavne , roky, podsúvajú ako vzor: UK, USA…… je to daň za zisky vybraným skupinám osôb, ktorú majú zaplatiť všetci občania SR, ktorí odvádzali povinné zdravotné poistenie celý život. Myslím si, že je to spôsob, ako obísť ústavné práva občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. bez toho, aby sa už dnes musela meniť ústava, čo by nepochybne malo ťažké politické následky pre každého, kto s tým príde.

 

V Košiciach, dňa 3.12.2017                                                                               MUDr.Andrej Janco

                                                                                                                                     Prezident SLÚŠ