Dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou neodporúčame podpisovať, keďže dodatky k zmluvám, podpísané v decembri sú platné do 30.6.2019 a obsahujú záväzok poisťovne pred prípadnou zmenou bezlimitného stavu jednať s poskytovateľom.