Žiadame poslať exemplár zmluvy späť a požiadať o navýšenie ceny bodu a výšku objednaného finančného rozsahu o 10 %.

Uvedený dodatok napriek avízovanému navýšeniu financií do zdravotníctva ( 100 mil. € ) súkromným špecializovaným ambulanciám zabezpečuje pokles príjmu.

Cenový výmer je platný aj po 1.1.2018 po podpísaní dodatku.