SLÚŠ bola vždy tou, ktorá „nechce kvalitu“, pre čo svedčia početné vyhlásenia zástupcov SLK, pri rôznych príležitostiach. Je veľmi zaujímavé, že dosiahnutie „ich“ veľkého úspechu, sa podarilo až po podaní SLÚŠ na Protimonopolný Úrad, proti ZP Dôvera, ktoré bolo aj v tejto súvislosti.

Môžeme si položiť otázku, pre koho je zrazu výhodné vyzdvihnúť zásluhy SLK, pri spolupráci so ZP Dôvera na tejto veci. Možno sa časom dozvieme, aké sú skryté aspekty tohoto „veľkého víťazstva SLK“.