Požiadali sme o navýšenie ceny bodu, prehodnotenie koeficientov efektivity, ktoré znižujú kvalitu , de facto aj efektivitu zdravotnej starostlivosti a diskriminujú lekárov, ktorí diagnostikujú a ordinujú kauzálnu liečbu, ako aj tých, ktorých vyhľadávajú pacienti v ťažkom klinickom stave za účelom ambulantnej diagnostiky a liečby. Zvýhodnenú cenu bodu žiadame dať tým ambulanciám, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť lekárom v ambulancii so zvýšenými nákladmi na hygienické opatrenia pri zvýšenom riziku.  Takisto sme navrhli riešenia pri odstránení t.č. diskriminujúceho ohodnotenia práce reumatológov. Vo všeobecnej zdravotnej poisťovni sme žiadali o zrušenie kódu 250x a vykazovanie odberov v zmysle platného katalógu výkonov . Zavedenie vykazovania odberov pod kódom 250x bolo u väčšiny poskytovateľov v tiesni pod nátlakom na základe podpísanej Dohody o strategickom partnerstve medzi exriaditeľom Ing. Foraiom a expredsedom Zdravity o.z. MUDr. Pásztorom. Máme za to, že s následnými výhodami vo financovaní zdravotníckych zariadení  s podielom menovaných, čo bolo aj medializované v iných súvislostiach. Súčasne sme požiadali o vypovedanie predmetnej dohody, ktorá by mohla byť podkladom pre korupciu a klientelizmus.  MUDr. Jancová