Napriek tomu, že tieto dodatky nezohľadňujú plné nákladové nároky poskytovateľov, odporúčame ich podpísať.