Schvaľuje ich VÚC. V prípade špecialistu to musí byť 30 hodín týždenne a v prípade všeobecného lekára 35.