Odporúčame členom zatiaľ nepodpisovať nové zmluvy.

 

Postup k zmluvám čoskoro nájdete na slus.sk.