Všetky zdravotné poisťovne sme požiadali dofinancovať výkony 60 a 62 u detských odborností, ako aj kódov 741 a 755 realizovaných u detí bez celkovej anestézy. Union zdravotná poisťovňa, a.s. prisľúbila hľadať mechanizmus úhrady na vyriešenie problému. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., aj DôVERA zdravotná poisťovňa,a.s. sa postavili k návrhu ústretovo. Pozitívna odozva bola aj na požiadavku úpravy  financovania EEG u neurológov , ktoré tiež plánujú riešiť už pre rok 2018. Tlmočili sme pripomienky našich členov k problémom s uhrádzaním niektorých výkonov FBLR vo VšZP,a.s. na pobočke v Nitre a niektoré aj  v Union ZP,a.s.  .  Kompetentní sa budú problémom zaoberať.

Na jednaniach sme pripomenuli, že drobné súkromné ambulancie sú jediným zdravotníckym segmentom bez akejkoľvek finančnej alebo prístrojovej  pomoci a dotácií.

Elektronizácia zdravotníctva znamená pre ambulancie náklady navyše na zabezpečenie kvalitnejšieho počítačového vybavenia, zabezpečenia bezpečnosti údajov, nemalé náklady v tejto súvislosti na  úhradu softvérového vybavenia a širokopásmového vysokorýchlostného internetu, ktorý  nie je a pravdepodobne do termínu plánovaného povinného e-zdravia  nebude dostupný vo všetkých regiónoch, kde ešte zatiaľ, chvalabohu, majú aspoň dostupné ambulancie lekárov. Internet zavádzajú súkromní operátori, preto ho zavedú len do oblastí, kde je to pre nich  rentabilné. Úsporu z e-zdravia  očakávajú predovšetkým zdravotné poisťovne. Naše zariadenia budú mať len stabilne vyššie paušálne náklady a povinnosti. Značná časť financií zo zdravotného poistenia už celé roky prúdi na zabezpečenie činnosti NCZI a prípravu e-zdravia, ďalšie roky tieto financie budú naďalej prúdiť pre NCZI a IT firmy zabezpečujúce e-zdravie. Sú to v podstate financie, ktoré by inak boli využité na úhradu našich výkonov. O tieto nemalé financie nám platia menej a ešte od nás požadujú, aby sme z tých minimálnych platieb za výkony financovali technológie, z ktorých budú mať oni úsporu, pričom nič ich nezaväzuje usporené financie vyplatiť nám.

Z uvedených dôvodov sme požiadali zdravotné poisťovne, aby nás podporili v požiadavke na štátom platený internet a príspevky na počítačové a softvérové vybavenie. Nie sme ochotní prijať smiešne koeficienty alebo navýšenia ceny bodu v zmluvách, ktoré zďaleka nepokryjú náklady. Tak sa môžeme zazmluvnením elektronických receptov a hlásení dobrovoľne vzdať možnosti požiadať štát o úhradu nákladov, ktoré de facto pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie sú nevyhnutné.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. majú v pláne 8% navýšenie platieb do ambulantného sektora. Otázny je spôsob rozdelenia sumy predstavujúcej tých 8%. V záujme zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti sme dostali ponuku zvážiť kombinovanú úhradu, časť ako paušál, ku ktorému by sa pripočítala výkonová zložka bez limitu. Považujeme to za zaujímavý návrh, záleží od spôsobu výpočtu paušálu a spôsobu úhrady výkonovej zložky, respektíve, aké  nové povinnosti v tejto súvislosti by mohli byť postupne zavedené.

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s. sľubuje bonifikáciu len tým, ktorí využívajú všetky elektronické služby . Dostupnosť internetu by mal zabezpečiť štát, nie je to problém ZP. Elektronizácia ovplyvní hodnotenie z 5%. Bonifikácia na základe merateľnosti parametrov efektivity končí zmluvou 1.4.2017 a bude nahradená novými parametrami.  Do konca novembra máme pripraviť návrhy na parametre kvality a efektivity. Očakávame návrhy našich členov.

                      S pozdravom               MUDr. Andrej Janco  v.r., prezident SLÚŠ