Tento materiál nám na rozdiel od promotorov z radov lekárov a oficiálnych štruktúr hovorí minimálne to, že o molnupiravire ešte nič nevieme. Sledovania začnú až teraz na našich ľuďoch a zatiaľ sa ukazuje , že do 14 dní od podania sa pacient s ľahkým COVIDom môže vyhnúť ťažkému priebehu a hospitalizácii. Čo bude nasledovať , necháme sa prekvapiť. To prekvapenie môže byť veľmi nepríjemné. Mechanizmus účinku totiž spočíva v mutagénnom pôsobení na vírus a v zastavení jeho množenia. Po podaní tehotným ženám nastala zástava rastu plodu ( viď priložený materiál). Nástojčivo sa vnucuje otázka, či ten mutagénny efekt bol nasmerovaný len na SARS CoV-2 alebo aj na človeka? Zástava delenia buniek znamená pre dospelého starnutie, pre deti zástavu vývinu. Narušenie delenia buniek môže znamenať aj vznik nádorov. Nikde nie je záruka, že nebudú mutovať aj iné mikroorganizmy v tele človeka užívajúceho takýto mutagén. V dôsledku mutagénneho efektu na mikrobiotu môže nastať jej nažiadúca zmena a s tým súvisiace nové nepoznané choroby nielen u dotknutých pacientov, ale aj nové epidémie.
Existuje na svete nejaký dôvod, ktorý človeka oprávňuje k takýmto testovaniam, ktoré v podstate nič pozitívne nezaručujú? Kde sa podeli aspoň zbytky etiky a zdravý rozum? Milé kolegyne a kolegovia, zobuďme sa. Hippokratova prísaha nás neviaže robiť otrokov a prisluhovačov , ale nám ukladá povinnosť chrániť pacienta.
MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ