Zmluvy odporúčame v núdzi podpísať, pretože nepodpísaním prídeme aspoň o tú minimálnu úpravu ceny, ktorá  aj tak zďaleka nepokrýva zvýšené náklady na prevádzku v dôsledku noviel zákonov. Texty sú bez výraznejšej zmeny.  Z našich zdravotníckych zariadení živia svoje rodiny len zdravotnícki zamestnanci, ktorí v nich pracujú a nezarábajú na nich politici, ani finančníci v pozadí. Takže aj tentoraz, zámerom je,  aby finančné toky ako obvykle  smerovali k tým, ktorí sú na to zvyknutí. My máme byť pred  verejnosťou tí nenásytní, ktorí budú krátkozrako vyberať peniaze od pacienta   v limitovaných doplnkových ordinačných hodinách   za zdravotnú starostlivosť v sume, ktorá nepokryje ani naše náklady, ale pacientovi riadne načrie do peňaženky.  Celý scenár preto, aby pacient náhodou nemal pocit, že je s nami na jednej lodi rovnako okrádaný. 
                           MUDr.Andrej Janco, prezident SLÚŠ