1. Znova zdôrazňujeme, že neodporúčame podpísať žiadne zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré nejakým spôsobom rozširujú naše povinnosti elektronickej komunikácie so zdravotnými poisťovňami. Žiaden zákon nám to neukladá, napriek tomu máme správy, že zamestnanci niektorých poisťovní sa spoliehajú na neinformovanosť lekárov o legislatíve, zavádzajú a zastrašujú lekárov, nanucujú im zavedenie e-komunikácie.
  2. Sme svedkami ako sa vybavenie do štátnych  zdravotníckych zariadení nakupuje  centrálne, najnovšie tender za milióny Eur na nákup počítačov, eurofondy a rôzne dotácie pod zámienkou doložky osobitného zreteľa do veľkokapitálových zariadení a vždy to ide na náš úkor. Pri oddlžovaní veľkých zariadení sa  vždy uberie  malým ambulantným poskytovateľom.
  3. Najnovšie  VšZP, a.s. vyžaduje  opakovane certifikáty prístrojového vybavenia od malých súkromných ambulancií  a revízne správy o prístrojoch . Keďže nám neplatia toľko, aby sme si mohli dovoliť nákup novej techniky, ani rôzne výdavky navyše, pravdepodobne sa jedná o zámienku, aby nemuseli preplatiť realizované vyšetrenia.
  4.  Prečítajte si správu:                                                   http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=15873                                – do zákona je v pláne do konca roka limit na lieky a na SVaLZy pre lekárov.  Je možné, že kompetencie  na limity dostane zdravotná poisťovňa. Je to výborný nástroj na smerovanie pacientov do konkrétnych zdravotníckych zariadení, nezávisle na slobodnej voľbe lekára. Zákon  aj Ústava SR pritom hovoria o úhrade ZS pacientovi, nie lekárovi. Kompetentní neberú politickú zodpovednosť za rozhodnutie na seba, ale nám dajú forenznú zodpovednosť za následky neposkytnutia zdravotnej starostlivosti a finančnú zodpovednosť za následky poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Polymorbídni pacienti budú mať problém.   Zavádzame zdravotný darwinizmus?
  5. Kde je v celom pláne „na zelenom stole“ pacient? Je pacientom len ten, kto navštívi zariadenie patriace „správnemu“ majiteľovi? Vníma niekto zdravotnícke zariadenia, ktoré nemajú veľkokapitálového majiteľa ako „škodnú“  a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom  len ako krátenie zisku?